Konto STUDENT otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 26 roku życia w:

  • szkołach wyższych
  • szkołach posiadających status wyższej uczelni
  • szkołach policealnych.

Konto STUDENT otwierane jest na czas trwania nauki.


Najważniejsze korzyści:

  • 0,00 zł - za prowadzenie i obsługę rachunku
  • 0,00 zl - za realizację przelewów
  • 0,00 zł - za aktywację usługi ePBS
  • 0,00 zł - za aktywację usługi SMS BankNet
  • 0,00 zł - za realizację przelewów w ramach usługi ePBS
  • 0,00 zł - za użytkowanie karty płatniczej VISA Classic Debetowa

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.