Historia

120 lat PBS w Kędzierzynie-Koźlu

HISTORIA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu powołany do życia został 1 stycznia 1999 roku w wyniku połączenia trzech banków spółdzielczych: w Kędzierzynie-Koźlu, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczkach.
Choć sam PBS jest spółdzielnią młodą, to historia i tradycja tworzących go banków jest długa i bogata.

Najstarszą ze spółdzielni, wchodzących obecnie w skład kędzierzyńsko-kozielskiego PBS, jest powstały w połowie 1903 roku Bank Ludowy w Koźlu.

Drugą pod względem długości istnienia, najsilniejszą kapitałowo Spółdzielnią tworzącą dzisiejszy PBS jest Bank w Polskiej Cerekwi. Jego początki sięgają roku 1947, kiedy to dnia 15 lutego w Grzędzinie, gmina Polska Cerekiew, w powiecie kozielskim, województwie śląsko-dąbrowskim, spotkało się 15 osób, aby powołać do życia spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową.

Trzecią i najmłodszą jednostką, wchodzącą w skład obecnego PBS jest spółdzielnia w Pawłowiczkach. Działalność swą rozpoczęła w 1951 roku jako Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa.

Dnia 1 stycznia 1999 roku, na podstawie uchwał podjętych przez Zebrania Przedstawicieli, doszło do połączenia trzech przedstawionych wyżej Banków Spółdzielczych i utworzenia jednego, silnego kapitałowo Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu posiada gęstą sieć palcówek na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu działa na terenie województwa opolskiego. Bank działa również na terenie powiatów:

-w województwie dolnośląskim: oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego,
-w województwie wielkopolskim: kępińskiego,
-w województwie łódzkim: wieruszowskiego,wieluńskiego,
-w województwie śląskim: kłobuckiego, lublinieckiego, tarnogórskiego, raciborskiego, gliwickiego.

Wymienione powiaty sąsiadują z województwem opolskim, na terenie którego znajduje się siedziba Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu.

Po zmianie w 2004r. systemu informatycznego Bank posiada bardzo szeroki wachlarz nowoczesnych usług i produktów bankowych, m.in. takich jak zarządzanie rachunkami przez Internet, informowanie o stanie i zmianie salda na rachunku przez system sms, tzw. Bankofon, czyli automatyczna, telefoniczna informacja o stanie rachunku. Ponadto Bank, jako pierwszy Bank Spółdzielczy w województwie opolskim wdrożył pełną obsługę dewizową.

W zakresie usług kredytowych Bank aktywnie wspiera lokalnych przedsiębiorców oraz rolników w pozyskiwaniu środków unijnych, współfinansując przedsięwzięcia w zakresie sektorowych programów operacyjnych.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.