Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,0186 4,2551 CHF 1 CHF 3,9859 4,2885
EUR 1 EUR 4,3512 4,5559 EUR 1 EUR 4,3203 4,5874
USD 1 USD 3,6711 3,8442 USD 1 USD 3,6450 3,8707
GBP 1 GBP 4,7318 5,0107 GBP 1 GBP 4,7077 5,0353
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,0186 4,2551
EUR 1 EUR 4,3512 4,5559
USD 1 USD 3,6711 3,8442
GBP 1 GBP 4,7318 5,0107
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3,9859 4,2885
EUR 1 EUR 4,3203 4,5874
USD 1 USD 3,6450 3,8707
GBP 1 GBP 4,7077 5,0353

Waluty z 2020-09-18

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.1378
EUR 1 EUR 4.4574
USD 1 USD 3.7585
GBP 1 GBP 4.8811

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).