Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,0727 4,3121 CHF 1 CHF 4,0395 4,3460
EUR 1 EUR 4,3606 4,5655 EUR 1 EUR 4,3296 4,5971
USD 1 USD 3,8635 4,0455 USD 1 USD 3,8361 4,0734
GBP 1 GBP 4,7996 5,0823 GBP 1 GBP 4,7752 5,1073
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,0727 4,3121
EUR 1 EUR 4,3606 4,5655
USD 1 USD 3,8635 4,0455
GBP 1 GBP 4,7996 5,0823
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,0395 4,3460
EUR 1 EUR 4,3296 4,5971
USD 1 USD 3,8361 4,0734
GBP 1 GBP 4,7752 5,1073

Waluty z 2020-07-06

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.202
EUR 1 EUR 4.4697
USD 1 USD 3.9588
GBP 1 GBP 4.9449

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).