Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,3607 4,6132 CHF 1 CHF 4,3251 4,3251
EUR 1 EUR 4,5755 4,7866 EUR 1 EUR 4,5430 4,8196
USD 1 USD 4,3966 4,5998 USD 1 USD 4,3654 4,6316
GBP 1 GBP 5,3556 5,6663 GBP 1 GBP 5,3283 5,6941
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,3607 4,6132
EUR 1 EUR 4,5755 4,7866
USD 1 USD 4,3966 4,5998
GBP 1 GBP 5,3556 5,6663
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,3251 4,3251
EUR 1 EUR 4,5430 4,8196
USD 1 USD 4,3654 4,6316
GBP 1 GBP 5,3283 5,6941

Waluty z 2022-05-16

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.4582
EUR 1 EUR 4.6724
USD 1 USD 4.4785
GBP 1 GBP 5.4799

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).