Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,3037 4,5542 CHF 1 CHF 4,2686 4,5900
EUR 1 EUR 4,5006 4,7095 EUR 1 EUR 4,4686 4,7420
USD 1 USD 3,9853 4,1707 USD 1 USD 3,9570 4,1995
GBP 1 GBP 5,2663 5,5734 GBP 1 GBP 5,2395 5,6008
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,3037 4,5542
EUR 1 EUR 4,5006 4,7095
USD 1 USD 3,9853 4,1707
GBP 1 GBP 5,2663 5,5734
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,2686 4,5900
EUR 1 EUR 4,4686 4,7420
USD 1 USD 3,9570 4,1995
GBP 1 GBP 5,2395 5,6008

Waluty z 2021-12-03

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.4165
EUR 1 EUR 4.5934
USD 1 USD 4.0653
GBP 1 GBP 5.4021

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).