Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 797,0000 4,1179 CHF 1 CHF 4,3585 4,0843
EUR 1 EUR 978,0000 4,4471 EUR 1 EUR 4,6545 4,4155
USD 1 USD 787,0000 3,7574 USD 1 USD 3,9330 3,7307
GBP 1 GBP 789,0000 5,1901 GBP 1 GBP 5,4939 5,1637
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 797,0000 4,1179
EUR 1 EUR 978,0000 4,4471
USD 1 USD 787,0000 3,7574
GBP 1 GBP 789,0000 5,1901
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,3585 4,0843
EUR 1 EUR 4,6545 4,4155
USD 1 USD 3,9330 3,7307
GBP 1 GBP 5,4939 5,1637

Waluty z 2021-08-05

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.2454
EUR 1 EUR 4.5555
USD 1 USD 3.8485
GBP 1 GBP 5.3553

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).