Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,5714 4,8361 CHF 1 CHF 4,5342 4,5342
EUR 1 EUR 4,5795 4,7906 EUR 1 EUR 4,5470 4,8237
USD 1 USD 4,2019 4,3961 USD 1 USD 4,1721 4,4265
GBP 1 GBP 5,1072 5,4034 GBP 1 GBP 5,0812 5,4300
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,5714 4,8361
EUR 1 EUR 4,5795 4,7906
USD 1 USD 4,2019 4,3961
GBP 1 GBP 5,1072 5,4034
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,5342 4,5342
EUR 1 EUR 4,5470 4,8237
USD 1 USD 4,1721 4,4265
GBP 1 GBP 5,0812 5,4300

Waluty z 2023-02-03

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.7023
EUR 1 EUR 4.692
USD 1 USD 4.2928
GBP 1 GBP 5.2571

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).