Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,8122 5,0882 CHF 1 CHF 4,7730 4,7730
EUR 1 EUR 4,7215 4,9367 EUR 1 EUR 4,6879 4,9707
USD 1 USD 4,8019 5,0213 USD 1 USD 4,7678 5,0559
GBP 1 GBP 5,4103 5,7212 GBP 1 GBP 5,3827 5,7493
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,8122 5,0882
EUR 1 EUR 4,7215 4,9367
USD 1 USD 4,8019 5,0213
GBP 1 GBP 5,4103 5,7212
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,7730 4,7730
EUR 1 EUR 4,6879 4,9707
USD 1 USD 4,7678 5,0559
GBP 1 GBP 5,3827 5,7493

Waluty z 2022-10-04

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.9215
EUR 1 EUR 4.8007
USD 1 USD 4.8615
GBP 1 GBP 5.532

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).