Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 797,0000 4,0900 CHF 1 CHF 4,3293 4,0567
EUR 1 EUR 978,0000 4,4306 EUR 1 EUR 4,6375 4,3991
USD 1 USD 787,0000 3,6416 USD 1 USD 3,8121 3,6157
GBP 1 GBP 789,0000 4,9592 GBP 1 GBP 5,2498 4,9339
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 797,0000 4,0900
EUR 1 EUR 978,0000 4,4306
USD 1 USD 787,0000 3,6416
GBP 1 GBP 789,0000 4,9592
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,3293 4,0567
EUR 1 EUR 4,6375 4,3991
USD 1 USD 3,8121 3,6157
GBP 1 GBP 5,2498 4,9339

Waluty z 2021-01-22

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.2102
EUR 1 EUR 4.5354
USD 1 USD 3.7255
GBP 1 GBP 5.092

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).