Kursy walut obowiązujące w Banku

Dewizy Skup Sprzedaż Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 797,0000 4,0201 CHF 1 CHF 4,2553 3,9873
EUR 1 EUR 978,0000 4,4252 EUR 1 EUR 4,6320 4,3938
USD 1 USD 787,0000 3,6479 USD 1 USD 3,8188 3,6220
GBP 1 GBP 789,0000 5,1091 GBP 1 GBP 5,4086 5,0831
Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 797,0000 4,0201
EUR 1 EUR 978,0000 4,4252
USD 1 USD 787,0000 3,6479
GBP 1 GBP 789,0000 5,1091
Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 4,2553 3,9873
EUR 1 EUR 4,6320 4,3938
USD 1 USD 3,8188 3,6220
GBP 1 GBP 5,4086 5,0831

Waluty z 2021-05-17

Kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Kursy średnie NBP

CHF 1 CHF 4.1347
EUR 1 EUR 4.5298
USD 1 USD 3.7288
GBP 1 GBP 5.2602

Waluty z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15):

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

  1. kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
  2. nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).