-------------------------------------------------------------------------------- 09-10-2020 --------------------------------------------------------------------------------

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny) położonej w Naczęsławicach (gmina: Pawłowiczki), przy ul. Spółdzielczej 4/1, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00047784/1.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu

-------------------------------------------------------------------------------- 22-06-2020 --------------------------------------------------------------------------------

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

  • za okres 14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
100,00 0,00 99,98 0,02

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 16-03-2020 --------------------------------------------------------------------------------

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

  • za okres 14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
99,91 0,09 97,77 2,23

 

  • za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
100,00 0,00 100,00 0,00