Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

 

  • za okres 14.09.2020 r. - 31.12.2020 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
 Dostępność (%)   Niedostępność (%)   Dostępność (%)   Niedostępność (%) 
100,00 0,00 99,35 0,65

 

  • za okres 14.06.2020 r. - 13.09.2020 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
 Dostępność (%)   Niedostępność (%)   Dostępność (%)   Niedostępność (%) 
100,00 0,00 98,37 1,63

 

  • za okres 14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
 Dostępność (%)   Niedostępność (%)   Dostępność (%)   Niedostępność (%) 
100,00 0,00 99,98 0,02

 

  • za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
 Dostępność (%)    Niedostępność (%)   Dostępność (%)   Niedostępność (%) 
100,00 0,00 100,00 0,00

 

  • za okres 14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.:
API PSD2 Bankowość internetowa
 Dostępność (%)   Niedostępność (%)   Dostępność (%)   Niedostępność (%) 
99,91 0,09 97,77 2,23