Władze banku

SKŁAD RADY NADZORCZEJ POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

  • Jerzy Kościelny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Orlik  -Z–ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Gerhard Gawlitza - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Bernard Dembończyk - Członek Rady Nadzorczej
  • Helmut Jośko - Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Kołeczko - Członek Rady Nadzorczej
  • Joanna Kondlów - Członek Rady Nadzorczej

SKŁAD ZARZĄDU POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

  • Alina Szewior - Prezes Zarządu
  • Bożena Daciów - Mroczko - Wiceprezes Zarządu ds. ekono­mi­czno - finansowych
  • Monika Piekielny - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych