Władze banku

SKŁAD RADY NADZORCZEJ POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 • Jerzy Kościelny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Helmut Jośko - Z–ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Jerzy Kołeczko - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Bernard Dembończyk - Członek Rady Nadzorczej
 • Joanna Kondlów - Członek Rady Nadzorczej
 • Edmund Lustig - Członek Rady Nadzorczej
 • Edyta Łękawska - Członek Rady Nadzorczej
 • Katarzyna Szczuka - Członek Rady Nadzorczej

SKŁAD ZARZĄDU POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

 • Alina Szewior - Prezes Zarządu
 • Bożena Daciów-Mroczko - Wiceprezes Zarządu ds. ekono­mi­czno - finansowych
 • Monika Piekielny - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku są w/w Członkowie Zarządu