BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNYKIR Szafir LOGO
 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu współpracuje z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w zakresie wydawania BEZPIECZNEGO ODPISU ELEKTRONICZNEGO.

BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis.

BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY można wykorzystywać do podpisywania:

 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatkowych
 • faktur elektronicznych
 • przetargów i aukcji elektronicznych
 • wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • kontaktów z administracją publiczną
 • elektronicznej dokumentacji medycznej

i w wielu innych przypadkach.

Dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym, złożonym przez osobę określoną w tym certyfikacie. KIR S.A. świadczy kwalifikowane usługi certyfikacyjne na podstawie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Atuty korzystania z BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO:

 • unikalność - każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem
 • integralność - jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu
 • niezaprzeczalność - tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem
 • potwierdzenie tożsamości - dane osoby składającej podpis zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne
 • zmniejszenie czasu i pracochłonności
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów.

MOŻESZ SZYBKO I WYGODNIE UZYSKAĆ CERTYFIKAT ELEKTRONICZNY I ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I PIENIĄDZE ZWIĄZANE Z DOJAZDEM DO URZĘDÓW I STANIEM W KOLEJKACH!

Aby uzyskać BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY wystarczy złożyć zamówienie, wypełnić umowę danymi firmy oraz danymi osób upoważnionych do zawierania tego typu umów w firmie i odebrać przygotowane zestawy do składania e-podpisu.
Koszt zakupu certyfikatu według cennika Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

   Więcej informacji na powyższy temat znajdą Państwo pod adresem:   
www.elektronicznypodpis.pl

 

ZAMÓW I ODBIERZ W NASZYM BANKU ZESTAW
DO BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO!

 KIR Elementy podpisu elektronicznego