TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości
internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek Banku 1) 4)
w godzinach pracy
placówki
17:00
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR 1) w godzinach pracy
placówki
17:00
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) 2) usługa niedostępna 24h
SORBNET 3) 14:30 14:30
Przelew przychodzący:
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w godzinach pracy
placówki
17:00
 ELIXIR 17:00
 EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) 4) 24h
 SORBNET 15:30

 

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj przelewu Data
waluty
Placówka
Banku
System bankowości
internetowej
Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym: 1)
     
  • SEPA, polecenie wypłaty w walucie
D+1 16:30 16:30
  • Pozostałe polecenia wypłaty
D+2 16:30 16:30
Przekaz w trybie pilnym D 12:30 12:30
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku D 17:00 17:00

 

  • Przelew wychodzący zlecony:w dniu roboczym po godzinie granicznej, ale przed godziną 17.00, obciąży rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym,
  • po godzinie 17.00 w dniu roboczym oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciąży rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z data waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

Pobierz tabelę w formacie PDF.


  1. Przelewy złożone po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
  2. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
  3. Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
  4. Kwoty przelewów złożonych i otrzymanych po godzinie 17.00 w dniu roboczym oraz w dniu innym niż dzień roboczy widoczne są w ramach środków dostępnych na rachunku w systemie bankowości elektronicznej, a księgowane są w saldo rachunku w następnym dniu roboczym.