TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości
internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek Banku 1 w godzinach pracy
placówki
17:00
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR 1,2 14:30 14:30
SORBNET 3 15:00 15:00
Przelew przychodzący:
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w godzinach pracy
placówki
17:00
 ELIXIR 17:00
 SORBNET 15:30

 

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj przelewu Data
waluty
Placówka
Banku
System bankowości
internetowej
Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:      
  • SEPA, polecenie wypłaty w walucie 2
D+1 16:30 16:30
  • Pozostałe polecenia wypłaty 2
D+2 16:30 16:30
Przekaz w trybie pilnym D 12:30 12:30
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku D 17:00 17:00

Przelew wychodzący zlecony:

  1. w dniu roboczym po godzinie granicznej obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym,
  2. w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z data waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym. 

  1. Przelewy złożone po godzinie 17:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążają rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczy
  2. Przelewy zlecone w placówce Banku w dni robocze po godzinach granicznych, obciążają rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym
  3. Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej