Dane finansowe wg stanu na dzień 31-12-2020 r.

Informacje o sytuacji finansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu na 31 grudnia 2020 r.

Bilans i rachunek wyników wg stanu na 31.12.2020r.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego