Informujemy naszych Klientów, że w przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt.

Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie w Contact Center Banku (+48 86 215 50 50, +48 86 215 50 00)
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę
  • za pośrednictwem internetowego portalu kartowego www.kartosfera.pl

Uzyskanie wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem bankomatów (np. potwierdzenie powodu zatrzymania karty przez bankomat) można uzyskać pod nr tel: +48 86 215 50 00.