Rachunki lokat terminowych to atrakcyjne oprocentowanie zapewniające zysk, a jednocześnie gwarancja bezpieczeństwa zgromadzonych środków.


Wybierając rachunek lokaty zyskujesz:

 • możliwość wyboru okresu oszczędzania: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy
 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty oraz kwoty środków ulokowanych
 • oprocentowanie w stosunku rocznym zmienne
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • możliwość zakładania lokat przez Internet
 • waluta lokaty: PLN, USD lub EUR
 • w ofercie:
  • "Efektywne konto oszczędnościowe":
   • zakładane na okres 12 m-cy,
   • oprocentowanie uzależnione od salda środków na rachunku,
   • możliwość dokonywania wpłat i wypłat na/z rachunku w trakcie trwania umowy.

Jeżeli Posiadacz rachunku nie podejmie wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, Posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla wkładów oszczędnościowych a’vista.

Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania dla lokat powyżej określonej przez Bank kwoty.

Depozyty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl