Korzyści:

 • szybki proces decyzyjny
 • brak opłaty przygotowawczej
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • długi okres kredytowania
 • dogodna forma spłaty kredytu

Warunki:

 • udzielany jest osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową na ich własne cele mieszkaniowe, m.in. na:
  • zakup działki budowlanej;
  • zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • budowę lub dokończenie budowy domu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • możliwość łączenia celów kredytowania,
 • kredyty mieszkaniowe są kredytami celowymi i należy udokumentować ich wykorzystanie,
 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w oparciu o dane zawarte we wniosku kredytowym,
 • podstawą do określenia zdolności kredytowej jest stały dochód netto,
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat,
 • forma spłaty: raty kapitałowo – odsetkowe równe lub malejące,
 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finan­sowaniu celów mieszkaniowych,
 • podstawową formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości,
 • istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowej prowizji.

Zainteresowanych zapraszamy do naszego Banku, w celu uzyskania dokładnej informacji o niezbędnych dokumentach.


Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Wymagane dokumenty: