Korzyści:
 • szybki proces decyzyjny
 • brak opłaty przygotowawczej
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • długi okres kredytowania
 • dogodna forma spłaty kredytu
   
Warunki:
 • udzielany jest osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową na ich własne cele mieszkaniowe, m.in. na:
  • zakup działki budowlanej;
  • zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • budowę lub dokończenie budowy domu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • możliwość łączenia celów kredytowania,
 • kredyty mieszkaniowe są kredytami celowymi i należy udokumentować ich wykorzystanie,
 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w oparciu o dane zawarte we wniosku kredytowym,
 • podstawą do określenia zdolności kredytowej jest stały dochód netto,
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat,
 • forma spłaty: raty kapitałowo – odsetkowe równe lub malejące,
 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finan­sowaniu celów mieszkaniowych,
 • podstawową formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości,
 • istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowej prowizji.

Wymagane dokumenty:

Zainteresowanych zapraszamy do naszego Banku, w celu uzyskania dokładnej informacji o niezbędnych dokumentach.

Przydatne informacje
Sprawdź, jak zabezpieczyć spłatę kredytu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi
Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
O aktualną ofertę ubezpieczeń spytaj w Banku swojego Doradcę.

Masz już ubezpieczenie? Sprawdź, które polisy akceptujemy
Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata. Dlatego lepiej zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które mogłyby utrudnić Ci spłatę kredytu. Możesz skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń albo przedstawić swoje ubezpieczenie, zawarte wcześniej. Bank je zaakceptuje, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, czyli:

Uwaga: Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank nie jest tożsama z listą zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej w Banku.
Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera zakłady ubezpieczeń (współpracujące oraz niewspółpracujące z Bankiem), których ubezpieczenia są aktualnie akceptowane przez Bank, jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli ubezpieczenia te spełniają powyższe minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.
Zakłady ubezpieczeń współpracujące z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej dla Klientów indywidualnych, to zakłady ubezpieczeń, które zawarły z Bankiem umowy, na mocy których Bank oferuje klientom indywidualnym określone rodzaje ubezpieczeń.
W przypadku umów o kredyt zawartych na podstawie regulaminów promocji, gdzie jednym z warunków skorzystania z promocji jest zawarcie i kontynuowanie umowy ubezpieczenia nieruchomości lub na życie z zakładem ubezpieczeń współpracującym z bankiem/ z zakładem ubezpieczeń w ramach oferty dostępnej w Banku, umowa ubezpieczenia powinna być zawarta za pośrednictwem Banku, w ramach oferty ubezpieczeń nieruchomości lub na życie aktualnie dostępnej w Banku.

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu, w celu zabezpieczenia kredytu, może prosić Cię o przedstawienie polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

Twoja umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, opisane w dokumencie, który możesz pobrać poniżej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank dostępnej TUTAJ.

Do pobrania

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.