"KONTO JUNIOR" przeznaczone wyłącznie dla osób małoletnich między 13 a 18 rokiem życia. "KONTO JUNIOR" zapewnia zarządzania środkami pieniężnymi w sposób wygodny i nowoczesny dzięki karcie płatniczej VISA JUNIOR.


Najważniejsze korzyści:

  • 0 zł - prowadzenie konta
  • 0 zł - przelew środków na rachunek prowadzony w Banku
  • 0 zł - przelew środków na rachunek prowadzony w innym banku
  • 0 zł - oplata miesięczna za użytkowanie karty wydanej do rachunku
  • Pozostałe prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą "Taryfą Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu".

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.