Nota prawna

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że dane znajdujące się na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te zostały podane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu oświadcza, że dokłada wszelkich starań zmierzających do zapewnienia aktualności, kompletności i dokładności danych zamieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego. Jednakże Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz dokładność tych danych. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania lub oparcia się na tych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania danych umieszczonych na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz z tytułu używania niniejszego serwisu ponosi jego użytkownik.

Użytkownik niniejszego serwisu internetowego korzystając z danych umieszczonych na tych stronach przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencje osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu nie odpowiada za dane umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Wszelkie prawa do danych zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych oraz graficznego wizerunku tych stron posiada wyłącznie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu, a jakiekolwiek kopiowania lub modyfikowanie w całości lub części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu.