1. W ofercie:

  • RACHUNEK BIEŻĄCY dla Wspólnot Mieszkaniowych
  • RACHUNEK FUNDUSZU REMONTOWEGO

KORZYŚCI:

  1. niska opłata za prowadzenie rachunku
  2. wpłaty na rachunek FUNDUSZU REMONTOWEGO - 0 zł
  3. możliwość dostępu do rachunku za pośrednictwem Bankowości Internetowej eBankNet oraz eCorpoNet
  4. możliwość realizacji płatności w formie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty - nie musicie Państwo pamiętać o złożeniu przelewu, Bank będzie pamiętał za Was!
  5. łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Business Debetowa
  6. możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze smsBankNet
  7. bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) na terenie całej Polski

1) Lista bankomatów dostępna w zakładce Bankomaty.

Więcej informacji w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu. Serdecznie zapraszamy!

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.