Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
 
1-miesięczny 1.63%
3-miesięczny 1.71%
6-miesięczny 1.79%
Stopy procentowe
NBP
 
lombardowa 2.50%
redyskonto weksli 1.75%

 

 

 

 

 

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)  określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/