Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
 
WIBOR 1M 2.18%    na dzień 30.12.2021 r.
WIBOR 3M 2.51%   na dzień 30.12.2021 r.
WIBOR 6M 2.82%  na dzień 30.12.2021r.
WIBOR 6M 2.64%   średni WIBOR 6M
z m-ca grudnia 2021r.
Stopy procentowe NBP
 
stopa lombardowa 2.75%   obowiązuje od dnia 05.01.2022 r.
stopa redyskontowa weksli  2.30%  obowiązuje od dnia 05.01.2022 r.
stopa referencyjna 2.25%  obowiązuje od dnia 05.01.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik WIBOR – wskaźnik referencyjny stopy procentowej, stosowany między innymi w umowach kredytowych w celu określenia wysokości oprocentowania. Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID (pkt. 2.4) wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby złożyć depozyt na określone terminy fixingowe w innych podmiotach, spełniających kryteria Uczestnika Fixingu. Administratorem WIBOR  jest GPW Benchmark. Historyczne wartości stawek WIBOR, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl