Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
 
WIBOR 1M 6.06%    na dzień 28.09.2023 r.
WIBOR 3M 5.78%   na dzień 28.09.2023 r.
WIBOR 6M 6.95%  na dzień 29.06.2023r.
WIBOR 6M 6.95%   średni WIBOR 6M
z m-ca czerwca 2023r.
Stopy procentowe NBP
 
stopa lombardowa 7.25%   obowiązuje od dnia 08.09.2022 r.
stopa redyskontowa weksli  6.80%  obowiązuje od dnia 08.09.2022 r.
stopa referencyjna 6.75%  obowiązuje od dnia 08.09.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik WIBOR – wskaźnik referencyjny stopy procentowej, stosowany między innymi w umowach kredytowych w celu określenia wysokości oprocentowania. Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID (pkt. 2.4) wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby złożyć depozyt na określone terminy fixingowe w innych podmiotach, spełniających kryteria Uczestnika Fixingu. Administratorem WIBOR  jest GPW Benchmark. Historyczne wartości stawek WIBOR, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl