Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
 
WIBOR 1M 6.91%    na dzień 27.02.2023 r.
WIBOR 3M 6.94%   na dzień 27.02.2023 r.
WIBOR 6M 7.14%  na dzień 29.12.2022r.
WIBOR 6M 7.25%   średni WIBOR 6M
z m-ca grudnia 2022r.
Stopy procentowe NBP
 
stopa lombardowa 7.25%   obowiązuje od dnia 08.09.2022 r.
stopa redyskontowa weksli  6.80%  obowiązuje od dnia 08.09.2022 r.
stopa referencyjna 6.75%  obowiązuje od dnia 08.09.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik WIBOR – wskaźnik referencyjny stopy procentowej, stosowany między innymi w umowach kredytowych w celu określenia wysokości oprocentowania. Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID (pkt. 2.4) wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby złożyć depozyt na określone terminy fixingowe w innych podmiotach, spełniających kryteria Uczestnika Fixingu. Administratorem WIBOR  jest GPW Benchmark. Historyczne wartości stawek WIBOR, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl