Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
 
1-miesięczny 0.64%    na dzień 29.04.2020 r.
3-miesięczny 0.69%   na dzień 29.04.2020 r.
6-miesięczny 1.79%   na dzień 30.12.2019 r.
Stopy procentowe NBP
 
lombardowa 1.00%   obowiązuje od dnia 09.04.2020 r.
redyskonto weksli  0.55%  obowiązuje od dnia 09.04.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)  określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/