Dla kogo Indywidualne Konto Emerytalne?

  • dla Klientów, którzy dzięki gromadzeniu oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym chcą zwiększać swoje przyszłe dochody po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Indywidualne Konto Emerytalne IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, zatem tworząc produkt emerytalny (Indywidualne Konto Emerytalne „IKE”)  Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne IKE w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu.


Indywidualne Konto Emerytalne to:

  • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • opłacalność - dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

 

Przydatne informacje: