Dla kogo Indywidualne Konto Emerytalne?

  • dla Klientów, którzy dzięki gromadzeniu oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym chcą zwiększać swoje przyszłe dochody po osiągnięciu wieku emerytalnego,

Indywidualne Konto Emerytalne to:

  • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • opłacalność - dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.