• kredyt odnawialny przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych
 • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym, do wysokości których Posiadacz rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe.
 • każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy.
 • kredyt odnawialny w ror może być udzielony wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającym zdolność kredytową.
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i w szczególności uzależniona jest od:
  • wysokości dochodów Posiadacza rachunku oszczędnościowo – rozliczenio­wego,
  • wysokości stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,
  • okresu posiadania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego,
  • zdolności kredytowej Posiadacza rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.
 • podstawowym zabezpieczeniem kredytu są regularne wpływy na ror,
 • podstawą do określenia zdolności kredytowej jest stały dochód netto,
 • umowa o kredyt odnawialny w ror może ulec automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy na dotychczasowych warunkach.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Wymagane dokumenty: