ROR SENIOR – to konto osobiste, przeznaczone dla emerytów i rencistów do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Konto SENIOR umożliwia przeprowadzanie rozliczeń internetowych całkowicie ZA DARMO!


Najważniejsze korzyści:

 • otwarcie rachunku – 0,00 zł
 • prowadzenie rachunku – 6,00 zł
 • usługa eBankNet – 0,00 zł
 • usługa smsBankNet – 0,00 zł
 • przelew środków w ramach eBankNet na rachunek w Banku – 0,00 zł 
 • przelew środków w ramach eBankNet na rachunek w innym banku – 0,00 zł
 • opłata miesięczna za użytkowanie karty wydanej do rachunku – 3,00 zł
 • zlecenie stałe na rachunek w Banku lub w innym banku – 1,00 zł

A ponadto:

 • brak opłaty za otwarcie rachunku
 • minimum formalności – wystarczy dowód osobisty
 • łatwe zarządzanie środkami finansowymi
 • możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze smsBankNet
 • możliwość dostępu do rachunku przez internet - za pośrednictwem systemu eBankNet
 • możliwość realizacji płatności w formie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty - nie musisz sam pamiętać o złożeniu przelewu, Bank będzie pamiętał za Ciebie!
 • możliwość uzyskania kredytu w rachunku KONTO SENIOR o niskim oprocentowaniu,
 • bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA1)  oraz MasterCard PayPass1)
 • bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) na terenie całej Polski

Więcej informacji w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu.
Serdecznie zapraszamy!

 

1) Lista bankomatów dostępna jest w zakładce Bankomaty.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.