Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO – SENIOR

ROR SENIOR – to konto osobiste, przeznaczone dla emerytów i rencistów do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.


SZCZEGÓŁY PROMOCJI:

 1. Otwarcie rachunku 0 zł
 2. Prowadzenie rachunku 0 zł
 3. eBankNet 0 zł
 4. smsBankNet 0 zł
 5. Przelew środków na rachunek prowadzony w innym banku 1 zł
 6. Zlecenie stałe na rachunek w innym banku 1 zł
 7. Opłata miesięczna za użytkowanie karty wydanej do rachunku 3 zł

KORZYŚCI:

 1. łatwe zarządzanie środkami finansowymi
 2. brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
 3. minimum formalności – wystarczy dowód osobisty
 4. możliwość realizacji płatności w formie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty - nie musisz sam pamiętać o złożeniu przelewu, Bank będzie pamiętał za Ciebie!
 5. możliwość uzyskania kredytu w rachunku KONTO SENIOR o niskim oprocentowaniu,
 6. bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA1)  oraz MasterCard PayPass1)
 7. możliwość otrzymania informacji o stanie środków na rachunku dzięki usłudze smsBankNet
 8. możliwość dostępu do rachunku przez internet - za pośrednictwem systemu eBankNet
 9. bezprowizyjna wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) na terenie całej Polski

Więcej informacji w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu. Serdecznie zapraszamy!

1) Lista bankomatów dostępna jest w zakładce Bankomaty.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.