Szybkie i wygodne zakupy na wyciągnięcie ręki.

Płać kartą MasterCard PayPass za zakupy do 50 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.

Karta MasterCard PayPass to wygodna i bezpieczna alternatywa dla gotówki. To połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Wniosek o wydanie karty


Karta MasterCard PayPass to:

 • stały dostęp do swoich pieniędzy,
 • bezpieczeństwo transakcji,
 • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej,
 • możliwość płatności w Internecie.

Karta MasterCard PayPass umożliwia Ci płatność zbliżeniową do kwoty 50 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do kwoty 50 zł i wszystkie powyżej 50 zł wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.

Karta wydawana jest do rachunków ROR (kont osobistych)

Okres ważności karty: 5 lata


Limity karty:

 • maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN – 50 zł,
 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 5 000 zł,
 • maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych – 20 000 zł.

Do czego służy karta zbliżeniowa?

Karta zbliżeniowa posiada wszystkie cechy standardowej karty debetowej. Można nią dokonywać transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie, wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić za zakupy w Internecie. Dodatkowo posiada nową funkcjonalność – płatność zbliżeniową, która pozwala na wygodne opłacenie drobnych zakupów – szybciej niż gotówką i bez użycia kodu PIN do kwoty 50 zł (MasterCard PayPass).


Jak płacić zbliżeniowo?

 • poinformuj sprzedawcę, ze chcesz zapłacić zbliżeniowo,
 • kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.

Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest limit łącznej wartości transakcji zbliżeniowych, zaprogramowany na każdej karcie. Jeżeli dana transakcja powoduje przekroczenie ustalonego przez Bank limitu transakcji zbliżeniowych dla danej karty, terminal wymusi przeprowadzenie transakcji w sposób "tradycyjny", tj. z potwierdzeniem numerem PIN. Limit zostaje automatycznie "wyzerowany" przy każdej transakcji potwierdzanej kodem PIN.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.

Dodatkowo płacąc zbliżeniowo nie przekazujesz karty sprzedawcy – masz ją cały czas przy sobie.

Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.


Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.


Zastrzeżenie karty:

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub +48 86 215 50 00),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum MasterCard,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie MasterCard.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Uzyskanie wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem bankomatów (np. potwierdzenie powodu zatrzymania karty przez bankomat) można uzyskać pod nr tel: +48 86 215 50 00.