• może być udzielony wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającym zdolność kredytową oznaczającą zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej,
  • podstawą do określenia zdolności kredytowej jest stały dochód netto,
  • kwota kredytu jest wyliczana na podstawie dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe po odliczeniach miesięcznej raty kredytu oraz wysokości dodatkowych obciążeń finansowych – stałych wydatków,
  • kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne, bez konieczności dokumentowania jego wykorzystania,
  • kredyt może zostać spłacony wcześniej bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Odsetki pobierane są wówczas jedynie za rzeczywisty czas trwania kredytu.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Wymagane dokumenty: