w aplikacji mobilnej
  PBSKędzierzyn-Koźle

 

BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle.

 • szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania  jakichkolwiek danych – wystarczy podać kod wygenerowany w aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle, a następnie zatwierdzić transakcję,
 • wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej,
 • zlecić transakcję typu P2P, czyli wysłać lub odebrać popularny przelew na telefon.

 

Przelew na telefon BLIK

 • umożliwia natychmiastowe przekazywanie środków pomiędzy użytkownikami aplikacji mobilnych banków korzystających z płatności BLIK
 • działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę !!!
 • jest rozwiązaniem mającym na celu maksymalne uproszczenie dokonywania transakcji 

Standardowy numer rachunku bankowego składa się z ciągu 26 cyfr. Numer telefonu komórkowego ma ich 9, co wyraźnie ułatwia wypełnienie danych, a zarazem ogranicza ryzyko popełnienia błędu

Z usługi BLIK I PRZELEW NA TELEFON BLIK w aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle mogą korzystać Klienci, którzy:

 • posiadają urządzenie z zainstalowaną aplikacją mobilną PBSKędzierzyn-Koźle (użytkownicy systemu Android mogą pobrać aplikację ze sklepu Google Play, dla systemu iOS aplikacja jest dostępna  w sklepie App Store)
 • aktywowali usługę BLIK w aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle
 • włączyli funkcję przelewów na telefon

 

W każdej chwili możesz zmienić wysokość limitów transakcyjnych logując się do swojej bankowości elektronicznej. W zakładce Mój profil – Zarządzanie limitami znajdziecie Państwo domyślnie ustawione poziomy limitów dostępnych dla transakcji BLIK:

Aby podwyższyć lub obniżyć poziom limitu wystarczy wybrać Edytuj, dokonać zmian i ich autoryzacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle.

 • Aby aktywować BLIKA wystarczy pobrać aplikację PBSKędzierzyn-Koźle i zatwierdzić „Regulamin korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej” oraz wybrać rachunek powiązany z usługą BLIK (z tego rachunku będą dokonywane transakcje za pośrednictwem usługi BLIK)
 • Aby wyłączyć lub włączyć odbieranie przelewów na telefon należy wejść w zakładkę ‘Więcej - Ustawienia – BLIK– Przelewy na telefon BLIK’ i przesunąć suwak "Odbieraj przelewy na telefon" wskazując rachunek, na który mają przychodzić przelewy
 • Bank udostępnia Państwu możliwość korzystania jednej aktywnej usługi BLIK powiązanej z jednym rachunkiem, przy czym w każdym czasie istnieje możliwość zmiany rachunku, który będzie powiązany Państwa BLIKIEM i z którego będą wykonywane transakcje z jego użyciem
 • Numer telefonu danego klienta może być połączony tylko z jednym numerem rachunku bankowego skojarzonym z systemem BLIK do odbierania przelewów na telefon BLIK. W sytuacji, gdy jedna osoba ma rachunki w dwóch różnych bankach oferujących w swojej aplikacji przelewy na numer telefonu, system wymusza decyzję, który z nich ma być rachunkiem służącym do odbierania przelewów P2P. Przy nadawaniu przelewów na telefon BLIK nie ma znaczenia, z którego rachunku to się odbywa
 • Jeżeli zamierzacie Państwo korzystać z usługi BLIK na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym wymagane jest dokonanie aktywacji aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle oraz usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie
 • W przypadku wymiany urządzenia, wymagana jest ponowna instalacja aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle oraz aktywacja usługi BLIK

 

BLIK? Płać, wypłacaj, przelewaj wygodnie!!!

Płatności w sklepach lub w Internecie:

 • Poinformuj kasjera w sklepie o chęci dokonania płatności za pośrednictwem BLIKA lub wybierz taką opcję na stronie www, na której dokonujesz zakupów
 • Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle
 • Wprowadź kod BLIK na klawiaturze terminala lub urządzenia mobilnego (lub skopiuj ten kod i wklej na stronie sklepu internetowego)
 • Zatwierdź operację w aplikacji poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji
 • To już wszystko - zakupy opłacone!

Wypłata gotówki z bankomatu:

 • Wybierz formę wypłaty środków bez karty
 • Wybierz opcję wypłaty za pośrednictwem BLIK
 • Podaj kwotę transakcji
 • Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle
 • Wprowadź wygenerowany kod na klawiaturze w bankomacie
 • Potwierdź dokonanie operacji w aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji
 • Wypłata dokonana!

Przelew na telefon BLIK:

 • Skorzystaj z funkcji Przelew na telefon, aby szybko i wygodnie realizować transakcje przelewu środków z osobami zarejestrowanymi w systemie BLIK
 • Wprowadź numer telefonu i dane odbiorcy przelewu lub wyszukaj go na liście kontaktów twojego telefonu (numery telefonów z dostępną opcją przelewów na telefon są oznaczone logiem BLIK)
 • Podaj kwotę transakcji
 • Potwierdź dokonanie operacji poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji
 • Przelew zrealizowany!

 

Uważaj! Dokonuj bezpiecznych transakcji z BLIKIEM:

 • Aktualizuj na bieżąco swoje dane w banku
 • Nie udostępniaj osobom trzecim kodu BLIK ani kodu PIN do aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle
 • Zapobiegaj nieautoryzowanym transakcjom, m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie urządzenia mobilnego:
  • aktualizuj system operacyjny oraz aplikację PBSKędzierzyn-Koźle
  • stosuj oprogramowanie antywirusowe
  • stosuj zapory bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe
  • aktualizuj przeglądarki internetowe
 • Chroń urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją PBSKędzierzyn-Koźle i nie przechowuj razem z nim kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu urządzenia mobilnego lub dostępu do aplikacji mobilnej;
 • Niezwłocznie zgłoś w banku fakt utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym znajduje się aplikacja PBSKędzierzyn-Koźle

 

Korzystaj z BLIKA!

Szczegółowe informacje na temat obsługi usługi BLIK w aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle znajdziecie Państwo na stronie 31 Instrukcji użytkownika (do pobrania poniżej):

TUTAJ