Ważny komunikat dla Klientów, którzy zawarli
Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2021 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

 1. W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy.
  W tym przypadku nie jest konieczne dostarczanie do Banku dokumentów potwierdzających. Natomiast konieczne jest, aby Przedsiębiorca w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.:

  • zalogował się do swojej bankowości elektronicznej,
  • w module Wnioski uzyskał dostęp do opcji "Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP – Umocowanie",
  • zatwierdził przedstawione tam dokumenty.

   Instrukcja składania Wniosku Umocowanie przez Beneficjenta – dostępna TUTAJ

   Ważne! Natomiast w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi Przedsiębiorcy zawartymi w Umowie Subwencji Finansowej a danymi widniejącymi w pobranym wypisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, konieczna będzie manualna weryfikacja dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentowania Przedsiębiorcy.

 3. W sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

  W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

  Należy pamiętać, że:
  1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

  2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

  3. Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

  1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
   • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek

  2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
   • osobiście w placówce Banku,
   • lub przesłać pocztą na adres:
    Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu,
    ul. Rynek 6a
    47-200 Kędzierzyn-Koźle
    z dopiskiem: „potwierdzenie PFR”

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

Uwaga!
Konsekwencją niedopełnienia ww. obowiązku będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Szanowni Państwo,
w związku ze stanem epidemii pragniemy przypomnieć o możliwości korzystania z usług finansowych za pośrednictwem karty bankowej i bankowości internetowej.

Jest to ważne zwłaszcza dla Seniorów, którzy powinni w szczególny sposób dbać o swoje bezpieczeństwo. Takie produkty jak karta czy też bankowość elektroniczna pozwolą Państwu zadbać o swoje zdrowie, a Państwa bliscy będą mogli pomóc Wam w tych trudnych dniach zachować spokój o dostęp do rachunku i zgromadzonych tam środków finansowych. Aby to zrobić wystarczy wypełnić poniższe dokumenty i dostarczyć je do banku, cała reszta odbędzie się zdalnie:

1. Karty bankowe

Naszym Seniorom polecamy przede wszystkim karty debetowe Visa lub MasterCard. Karta debetowa służy bowiem do korzystania tylko z tych środków, które Klient posiada na koncie bankowym, nie ma ryzyka zadłużenia.
Wniosek o wydanie karty można znaleźć na stronie Banku: www.pbskkozle.pl w zakładce Druki i formularze\Druki i wnioski dla Klientów indywidualnych lub TUTAJ. Poniżej publikujemy dwa wzorce wypełnionego wniosku, w zależności od tego, czy Senior – właściciel rachunku – będzie osobiście korzystał z karty debetowej, czy w jego imieniu będzie to robił pełnomocnik (np. jego żona, córka) po to, by ograniczyć konieczność wyjścia z domu Seniora.

Karta - przykład 1
Karta - przykład 2

Co zrobić z wnioskiem, by otrzymać kartę?

 • Wystarczy 1 wizyta w naszym Banku wraz z Seniorem i złożenie wniosku o wydanie karty – codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia
 • Po ok. 10 dniach karta zostanie dostarczona drogą pocztową na wskazany adres, osobną przesyłką przesłany zostanie nr PIN do karty
 • Kartę można aktywować telefonicznie (nr. tel. będzie dołączony do karty) lub poprzez portal Kartosfera (w przypadku wznowienia karty również poprzez bankomat)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego Banku.

2. Bankowość internetowa

Usługa ta pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do systemu. Przelewy dokonywane przez Seniora w bankowości internetowej są darmowe. Dzięki temu chronisz swoje i innych zdrowie.

Jakie korzyści daje usługa?

 • łatwy dostęp do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu,
 • możliwość dokonywania dowolnych przelewów,
 • możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek,
 • uzyskiwać informacje o wysokości sald na rachunkach,
 • uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku,

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Banku: www.pbskkozle.pl w zakładce Druki i formularze\Druki i wnioski dla Klientów indywidualnych lub TUTAJ. Aby Senior zachował kontrolę nad swoim budżetem polecamy, by to on był użytkownikiem systemu bankowości internetowej eBankNet. Poniżej wzór pokazujący, jak należy wypełnić taki wniosek

eBankNet - przykład 3

Co zrobić z wnioskiem, by uzyskać dostęp do eBankNet?

 • Wystarczy 1 wizyta w naszym Banku i złożenie wniosku o dostęp do systemu eBankNet – codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia
 • Dostęp uzyskuje się w ciągu 10 minut
 • Aby wejść do systemu, wystarczy na stronie Banku: www.pbskkozle.pl w prawym górnym rogu kliknąć zielony kafelek eBankNet, następnie wpisać otrzymany w Banku login i hasło, potwierdzając operację sms-em, który przyjdzie na nr telefonu komórkowego podany we wniosku.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego Banku.

Zróbmy wszystko, aby ochronić zdrowie naszych Seniorów!

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

 • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS
 • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
  W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym.

Szczegółowe informacje o wyłudzeniach dostępne są pod linkami:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69262&p_id=18

 

KOMUNIKAT
Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników,

zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w placówkach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania  w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w placówkach, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

 1. telefonicznego, pod numerami telefonów:
  * 774725150; 774722455 – sala obsługi klienta w Oddziale w Kędzierzynie-Koźlu;
  * 774802607; 774802603 – sala obsługi klienta  w Oddziale w Polskiej Cerekwi;
 2. mailowego, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty lub poprzez bankowość elektroniczną,
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.