DZIAŁANIA POMOCOWE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI GOSPODARCZYMI WYWOŁANYMI PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu informuje, iż Kredytobiorcy, którzy w następstwie pandemii koronawirusa COVID–19 borykają się z pogorszeniem sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty zobowiązań kredytowych.

Działania pomocowe uwarunkowane są złożeniem umotywowanego Wniosku Kredytobiorcy dostarczonego do Banku drogą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu opatrzonego podpisem, pocztą tradycyjną lub osobiście zgodnie z poniższymi formularzami:

WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH
WNIOSEK DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Informujemy, że w serwisie internetowym dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych pod adresem:

https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator

uruchomiony został Kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR mogą wyliczyć maksymalną dla siebie wysokość subwencji PFR. Narzędzie to jest ułatwieniem dla Klientów mającym charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowane jako gwarancja lub zapewnienie otrzymania subwencji, w wysokości obliczonej przy jego użyciu.

Jednocześnie przypominamy, że na stronie serwisu dla Klientów Banków Spółdzielczych pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

zamieszczonych jest bardzo wiele informacji, stale aktualizowanych, o działaniach pomocowych realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Szanowni Przedsiębiorcy!

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące TARCZY FINANSOWEJ PFR znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie:

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – TARCZA FINANSOWA PFR

PFR na bieżąco aktualizuje powyższy dokument pod linkiem:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/qa_tarcza_finansowa_top_pytania.pdf

Ponadto zachęcamy do udziału w szkoleniach organizowanych cyklicznie przez  Polski Fundusz Rozwoju dotyczących Tarczy Finansowej PFR. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy uprzednio dokonać zapisu pod adresem:

https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

Ponadto informujemy, że na stronie PFR pod linkiem:

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf

można pobrać  „Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po Tarczy Finansowej PFR” (dokument w formacie PDF).
 

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można składać poprzez system bankowości internetowej POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).

Do kogo skierowany jest program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

Jak  wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji  obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji

Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a  do 75 %. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia %ent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 %. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 %. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.

 

Dodatkowe informacje:

Szanowni Państwo,
w związku ze stanem epidemii pragniemy przypomnieć o możliwości korzystania z usług finansowych za pośrednictwem karty bankowej i bankowości internetowej.

Jest to ważne zwłaszcza dla Seniorów, którzy powinni w szczególny sposób dbać o swoje bezpieczeństwo. Takie produkty jak karta czy też bankowość elektroniczna pozwolą Państwu zadbać o swoje zdrowie, a Państwa bliscy będą mogli pomóc Wam w tych trudnych dniach zachować spokój o dostęp do rachunku i zgromadzonych tam środków finansowych. Aby to zrobić wystarczy wypełnić poniższe dokumenty i dostarczyć je do banku, cała reszta odbędzie się zdalnie:

1. Karty bankowe

Naszym Seniorom polecamy przede wszystkim karty debetowe Visa lub MasterCard. Karta debetowa służy bowiem do korzystania tylko z tych środków, które Klient posiada na koncie bankowym, nie ma ryzyka zadłużenia.
Wniosek o wydanie karty można znaleźć na stronie Banku: www.pbskkozle.pl w zakładce Druki i formularze\Druki i wnioski dla Klientów indywidualnych lub TUTAJ. Poniżej publikujemy dwa wzorce wypełnionego wniosku, w zależności od tego, czy Senior – właściciel rachunku – będzie osobiście korzystał z karty debetowej, czy w jego imieniu będzie to robił pełnomocnik (np. jego żona, córka) po to, by ograniczyć konieczność wyjścia z domu Seniora.

Karta - przykład 1
Karta - przykład 2

Co zrobić z wnioskiem, by otrzymać kartę?

 • Wystarczy 1 wizyta w naszym Banku wraz z Seniorem i złożenie wniosku o wydanie karty – codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia
 • Po ok. 10 dniach karta zostanie dostarczona drogą pocztową na wskazany adres, osobną przesyłką przesłany zostanie nr PIN do karty
 • Kartę można aktywować telefonicznie (nr. tel. będzie dołączony do karty) lub poprzez portal Kartosfera (w przypadku wznowienia karty również poprzez bankomat)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego Banku.

2. Bankowość internetowa

Usługa ta pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do systemu. Przelewy dokonywane przez Seniora w bankowości internetowej są darmowe. Dzięki temu chronisz swoje i innych zdrowie.

Jakie korzyści daje usługa?

 • łatwy dostęp do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu,
 • możliwość dokonywania dowolnych przelewów,
 • możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek,
 • uzyskiwać informacje o wysokości sald na rachunkach,
 • uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku,

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie Banku: www.pbskkozle.pl w zakładce Druki i formularze\Druki i wnioski dla Klientów indywidualnych lub TUTAJ. Aby Senior zachował kontrolę nad swoim budżetem polecamy, by to on był użytkownikiem systemu bankowości internetowej eBankNet. Poniżej wzór pokazujący, jak należy wypełnić taki wniosek

eBankNet - przykład 3

Co zrobić z wnioskiem, by uzyskać dostęp do eBankNet?

 • Wystarczy 1 wizyta w naszym Banku i złożenie wniosku o dostęp do systemu eBankNet – codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia
 • Dostęp uzyskuje się w ciągu 10 minut
 • Aby wejść do systemu, wystarczy na stronie Banku: www.pbskkozle.pl w prawym górnym rogu kliknąć zielony kafelek eBankNet, następnie wpisać otrzymany w Banku login i hasło, potwierdzając operację sms-em, który przyjdzie na nr telefonu komórkowego podany we wniosku.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem naszego Banku.

Zróbmy wszystko, aby ochronić zdrowie naszych Seniorów!

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

 • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS
 • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
  W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym.

Szczegółowe informacje o wyłudzeniach dostępne są pod linkami:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69262&p_id=18

 

KOMUNIKAT
Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników,

zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w placówkach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania  w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

W zastępstwie osobistych wizyt w placówkach, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

 1. telefonicznego, pod numerami telefonów:
  * 774725150; 774722455 – sala obsługi klienta w Oddziale w Kędzierzynie-Koźlu;
  * 774802607; 774802603 – sala obsługi klienta  w Oddziale w Polskiej Cerekwi;
 2. mailowego, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty lub poprzez bankowość elektroniczną,
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące  koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.