Wypełnij formularz

Dane personalne

* pola wymagane

Dane kontaktowe i adresowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu posiadający NIP 7490007940, Regon 000504427, KRS 0000027247. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, ale po udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytanie, możemy je przetwarzać również w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, jeśli wyrazisz w tym zakresie zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest bowiem Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Po tym czasie Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, oraz ewentualnie przedstawić Ci naszą ofertę. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenia / zgody Klienta:

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ