• bank udziela kredytu osobom prowadzącym rolniczą działalność gospodarczą, które posiadają w Banku czynny rachu­nek bieżący co najmniej przez okres sześciu miesięcy,
  • kredyt może uzyskać klient posiadający zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty,
  • kwota udzielanego kredytu nie powinna przekroczyć średnich obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub planowanych obrotów w okresie kredytowania, gdy będą one niższe od obrotów realizowanych w okresie poprzedza­jącym wniosek kredytowy,
  • kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na regulowanie bieżących zobowiązań i prawidłowych należności kredytobiorcy,
  • Bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego limitu kredytu określonego w umowie kredytowej,
  • Wpływ środków na rachunek bieżący każdorazowo obniża stan zadłużenia i umożliwia jednocześnie ponowne wykorzystanie kredytu do wysokości górnej granicy przyznanego limitu zadłużenia określonego w umowie kredytowej.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.