• bank udziela kredytu osobom prowadzącym rolniczą działalność gospodarczą,
  • kredyt może uzyskać klient posiadający zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty,
  • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku przedsiębiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.