• bank udziela kredytu podmiotom prowadzącym rolniczą działalność gospodarczą,
  • kredyt może uzyskać klient posiadający zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty,
  • wysokość kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy,
  • kredyt obrotowy udzielany jest na regulowanie bieżących zobowiązań i prawidłowych należności kredytobiorcy.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.