Gwarancje AGRO
Banku Gospodarstwa Krajowego

Od stycznia 2020 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu posiada w swojej ofercie kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji:

 1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy udzielony zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku
 2. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
 3. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
 4. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 5. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
 6. Gwarancja udzielana jest w ramach:
      • pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
      • pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).
 7. BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu jednostkowej gwarancji AGRO.

O szczegóły pytaj:

 • Oddział w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 6a
  tel. 77 472 23 66; 77 472 24 40
 • Oddział w Polskiej Cerekwi, ul. Rynek 12
  tel. 77 480 27 50; 77 480 27 51
 • Filia w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 5
  tel. 77 480 30 25; 77 480 31 20