Gwarancje AGRO

Banku Gospodarstwa Krajowego

Od stycznia 2020 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu posiada w swojej ofercie kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji

  1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

2.     Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.

3.     Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.

4.     Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.

5.     Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.

6.     Gwarancja udzielana jest w ramach:

-       pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,

-       pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).

 

7.     BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu jednostkowej gwarancji AGRO.

 

O szczegóły pytaj:

  • Oddział w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 6a
    tel. 77 472 23 66; 77 472 24 40
  • Oddział w Polskiej Cerekwi, ul. Rynek 12
    tel. 77 480 27 50; 77 480 27 56
  • Filia w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 5
    tel. 77 480 30 25; 77 480 31 20