Szanowni Klienci!

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu usługi BLIK w aplikacji mobilnej PBSKędzierzyn-Koźle.

W związku z migracją usługi BLIK do dedykowanej aplikacji mobilnej naszego Banku – Klientów korzystających dotychczas z usługi BLIK w aplikacji BS Pay prosimy o aktywowanie usługi BLIK w aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle.

Więcej szczegółów <<TUTAJ>>

 

Loteria VisaW nowej olimpijskiej loterii Visa możesz wygrać nagrody o łącznej wartości ponad 780 000 zł:

 • 5 nagród po 100 000 zł,
 • 50 nagród po 1000 zł,
 • 500 par gogli.

Zarejestruj się raz na visa.pl i płać kartą Visa jak najczęściej, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Jak grać o nagrody? To proste!

 • Zarejestruj się do 20 lutego 2022 r. Wystarczy tylko jedna rejestracja w formularzu. Teraz im częściej płacisz Visa, tym większe masz szanse na wygraną!
 • Płać Visa. Jak najczęściej: telefonem, kartą, online. Pamiętaj, że płatności internetowe i mobilne to podwójny los w loterii!
 • Graj o nagrody. Do wygrania 5 nagród po 100 000 zł, 50 nagród po 1000 zł oraz 500 par gogli narciarskich.

Szczegóły i regulamin na visa.pl

 

Szanowni Państwo,
w następstwie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego powierzona została Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Inne zmiany dotyczą m.in.

 • formy składania wniosku - możliwość składania wniosku jedynie przez Internet;
 • sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego  - możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego (odejście od wypłaty w formie gotówkowej);
 • wypłaty świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

Konieczność zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS wymusza wprowadzenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze systemu obsługującego składanie wniosków on-line.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą bankowości elektronicznej możliwe będzie do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2021 r.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • portalu Emp@tia

Jednocześnie przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.

Więcej informacji na www.zus.pl

 

SZANOWNI KLIENCI,
INFORMUJEMY, ŻE W DNIU:

24 GRUDNIA 2021r (Wigilia)

BANK BĘDZIE NIECZYNNY

 

31 GRUDNIA 2021r (Sylwester)

WSZYSTKIE PLACÓWKI BANKU
CZYNNE BĘDĄ DO GODZINY 12:00

 

Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2021r. (Wigilia) wszelkie dyspozycje Klientów nadane drogą
elektroniczną do godz. 13.00 zostaną zrealizowane tego samego dnia.
Zlecenia złożone po godzinie 13.00 zostaną rozliczone w dniu 27.12.2021r.

Informujemy również, że w dniu 31 grudnia 2021r. (Sylwester) Państwa przelewy złożone do godziny 13:00 zostaną
skierowane na drogę rozliczeń międzybankowych tego samego dnia,
natomiast zlecenia złożone po godz. 13:00 zostaną rozliczone w dniu 03.01.2022r.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zarząd PBS K-Koźle                      

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w którym składaliście Państwo wniosek o udzielenie wsparcia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

I 18.11.2021 r. -  15.01.2022 r. udostępnienie formularza oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP) w bankowości elektronicznej Klienta
(po upływie terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe)
II 19.01.2022r. – 28.02.2022 r. udostępnienie formularza oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorcy w bankowości elektronicznej Klienta
(po upływie terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe)
III kwiecień 2022 r.

wydanie przez PFR jednej z trzech decyzji, tj.:

 • decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzji wzywającej Przedsiębiorcę do zwrotu całej subwencji,
 • decyzji informującej beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu

(w tym przypadku PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP

W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
 • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
 • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

 

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

 

Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu, korzystający z oferty kredytowej, mogą wziąć udział w loterii promocyjnej pod nazwą „Logiczne, że się opłaca”. Loteria obejmuje kredyty udzielone między 2 sierpnia a 9 listopada 2021 r. Losowania nagród rozpoczną się 1 września br. i odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku. Do wygrania jest aż 50 nagród po 5 000 zł.

W akcji promocyjnej biorą udział następujące produkty kredytowe dla klientów indywidualnych:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt gotówkowy na cele proekologiczne,
 • kredyt hipoteczny,
 • Kredyt Czyste Powietrze (już wkrótce w ofercie).

Minimalna kwota kredytu uprawniająca do rejestracji w loterii to 5 000 zł.

Klienci, którzy podpiszą umowę kredytową w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu  między 2 sierpnia a 9 listopada 2021 r. otrzymują voucher z unikalnym numerem. Numer ten należy wpisać podczas rejestracji na stronie loterii www.logiczne.mojbank.pl.

Losowania nagród będą odbywać się od poniedziałku do piątku w terminie od 1 września do 9 listopada 2021r.

Każdy zarejestrowany Klient może grać wielokrotnie (ale tylko raz dziennie), zwiększając swoją szansę na wygraną. Wygrać można tylko raz. Jeżeli w danym dniu wygrana już padła, użytkownik wchodząc na stronę loterii otrzyma komunikat zapraszający do dalszej gry w kolejnych dniach. Klienci mają szansę wygrać 5 000 zł, a łącznie przygotowanych zostało 50 nagród pieniężnych po 5000 zł każda.

Więcej informacji na temat loterii promocyjnej „Logiczne, że się opłaca” oraz regulamin znaleźć można na stronie www.logiczne.mojbank.pl


Zapraszamy do placówek Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu.

Więcej informacji udzielą nasi Doradcy.

Uprzejmie informujemy, że po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm.
Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.
Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021r.

Więcej na stronie www.pbskkozle.pl/koronawirus

Uprzejmie informujmy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r., natomiast udostępnianie wniosków o umorzenie za pośrednictwem bankowości elektronicznej będzie możliwe od 19 kwietnia 2021r.

W związku z tym Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcz Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” Niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Dodatkowo PFR opublikował na stronie Funduszu poradnik dla Beneficjentów subwencji finansowej, w której opisane zostały czynności jakie należy wykonać do rozliczenia subwencji z PFR za pośrednictwem Banku, przez którego został przekazany wniosek o subwencję do Funduszu.

Pobierz Regulamin PFR 13_04_2021
Pobierz Poradnik dla Beneficjentów subwencji Tarcza 1.0

 Poniżej udostępniamy również prezentacje ze szkoleń dla przedsiębiorców dotyczących rozliczania i umarzania subwencji otrzymanych w ramach Tarczy 1.0 przeprowadzanych przez PFR:

Pobierz Tarcza Finansowa PFR 1.0 - Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MIKROFIRM - prezentacja
Pobierz Tarcza Finansowa PFR 1.0 - Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP - prezentacja