Ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure,
aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie!

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) od stycznia 2021 roku zmianie ulegnie sposób autoryzacji dla wszystkich płatności internetowych dokonanych kartą.
Aby skutecznie dokonać płatności przez Internet wymagane będzie:

 • podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE,

a następnie

 • podanie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr telefonu podany w Banku.

W przypadku nie zdefiniowania kodu PIN do transakcji internetowych w portalu KartoSFERA transakcja nie zostanie zrealizowana.

Kod PIN należy zdefiniować w portalu KartoSFERA w zakładce "3D Secure" i będzie on ustalany jednorazowo dla wszystkich posiadanych kart oraz wydawanych w przyszłości.

Szczegółowa instrukcja ustawienia kodu PIN znajduje się w Podręczniku użytkownika na str.30

TUTAJ pobierz podręcznik

 

1 stycznia 2021 r. skończy się okres przejściowy związany z brexitem. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią. Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania - UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.

 • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
 • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Konsekwencją ww. procesu będą m.in. zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu w sprawie brexitu:

Brexit - pełny komunikat

 

Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) wszelkie dyspozycje Klientów nadane drogą
elektroniczną do godz. 13.00 zostaną zrealizowane tego samego dnia.
Zlecenia złożone po godzinie 13.00 zostaną rozliczone w dniu 28.12.2020 r.

Informujemy również, że w dniu 31 grudnia 2020 r. Państwa przelewy złożone do godziny 13:00 zostaną
skierowane na drogę rozliczeń międzybankowych tego samego dnia,
natomiast zlecenia złożone po godz. 13:00 zostaną rozliczone w dniu 04.01.2021 r.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zarząd PBS K-Koźle                      

Ważny komunikat dla Klientów, którzy zawarli
Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2021 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

 1. W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy.
  W tym przypadku nie jest konieczne dostarczanie do Banku dokumentów potwierdzających. Natomiast konieczne jest, aby Przedsiębiorca w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.:

  • zalogował się do swojej bankowości elektronicznej,
  • w module Wnioski uzyskał dostęp do opcji "Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP – Umocowanie",
  • zatwierdził przedstawione tam dokumenty.

   Instrukcja składania Wniosku Umocowanie przez Beneficjenta – dostępna TUTAJ

   Ważne! Natomiast w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi Przedsiębiorcy zawartymi w Umowie Subwencji Finansowej a danymi widniejącymi w pobranym wypisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, konieczna będzie manualna weryfikacja dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentowania Przedsiębiorcy.

 3. W sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

  W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

  Należy pamiętać, że:
  1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

  2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

  3. Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

  1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
   • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek

  2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
   • osobiście w placówce Banku,
   • lub przesłać pocztą na adres:
    Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu,
    ul. Rynek 6a
    47-200 Kędzierzyn-Koźle
    z dopiskiem: „potwierdzenie PFR”

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

Uwaga!
Konsekwencją niedopełnienia ww. obowiązku będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Z uwagi na sytuację epidemiczną od dnia 09.11.2020r.
Oddział Banku w Kędzierzynie – Koźlu ul. Rynek 6a
będzie czynny w godzinach od 8.30 do 16.00

EKO? Logiczne, że się opłaca! Poznaj rozwiązania proponowane przez Banki z Grupy BPS, dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają nowe technologie wspierane licznymi programami dofinansowań, przekonaj się, że już dziś podejście ekologiczne może być i rozsądne i opłacalne.

W Bankach Spółdzielczych Grupy BPS ekologię chcemy przedstawić także jako ekonomiczne rozwiązania dla Ciebie. I dlatego oferujemy Ci kredyty gotówkowe, które otwierają dodatkowe możliwości wygrania dofinansowania. Co więcej część kwoty możesz przeznaczyć na dowolne cele, niezwiązane z ekologią.

Dlaczego warto?

 • Zrealizujesz swoje pomysły już teraz
 • Zastosujesz czyste i wygodne rozwiązania dla Twojego domu
 • Zaczniesz oszczędzać energię
 • Odbierzesz nagrodę gwarantowaną
 • Zagrasz o 5000 zł extra dofinansowania
 • Skorzystasz z dostępnych dotacji

Masz stary i dymiący piec? Chcesz zmodernizować wyposażenie i instalacje domowe? A może myślisz o korzystaniu z zielonej energii? Przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie! W Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS uzyskasz niezbędne do takich inwestycji środki. Nasz kredyt pozwoli Ci zrealizować plany, a do tego przyczynisz się do poprawy środowiska naturalnego.

A teraz najlepsze!

Wraz z kredytem oferujemy Ci wzięcie udziału w konkursie EKO fortuna. To szansa na dodatkowe dofinansowanie kwotą 5 000 zł, dzięki której uda Ci się częściowo obniżyć koszt inwestycji. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.ekofortuna.mojbank.pl i zarejestrujesz kupon, który wręczy Ci nasz doradca podczas podpisywania umowy kredytowej. Sprawdź zasady konkursu tutaj.

Przydatne informacje

   • Jak wygrać dofinansowanie 5000 zł i zgarnąć nagrodę gwarantowaną?
    Wystarczy, że skorzystasz z oferty kredytu na cele ekologiczne, odbierzesz i zarejestrujesz się na stronie www.ekofortuna.mojbank.pl. Gotowe! Nagroda gwarantowana jest już Twoja. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia – odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź nagrodę główną. Codziennie masz szansę na wygranie 5000 zł, które możesz przeznaczyć na swoją ekoinwestycję. To tak, jakby ktoś spłacił 5000 zł kredytu za Ciebie. EKO? Logiczne, że się opłaca!

    Więcej o konkursie przeczytasz tu.
   • Czym jest kredyt na cele ekologiczne i nie tylko…?
    Jest to kredyt gotówkowy, którego część musi być zostać przeznaczona na cele ekologiczne. Mogą być nimi następujące towary i urządzenia:
    • okna i drzwi zewnętrzne, które podnoszą efektywność energetyczną,
    • materiały do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
    • odnawialne źródła energii, takie jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła,
    • przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
    • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
    • system odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
    • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
    • kotły centralnego ogrzewania spełniające wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
    • ekoarmatura, elektrooszczędny sprzęt AGD,
    • rowery i inny sprzęt sportowy,
    • samochody osobowe z napędem elektrycznym,
    • inne materiały i urządzenia uznane przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
    • cel dowolny – część kwoty kredytu możesz przeznaczyć na cele nie związane z rozwiązaniami ekologicznymi. Sprawdź ofertę w swoim banku spółdzielczym.
   • Czy mogę skorzystać z kredytu, kiedy mam dofinansowanie z programu Mój Prąd lub Czyste powietrze?
    Jak najbardziej tak. To pomoże Ci np. sfinansować wkład własny do kredytu.

    Przeczytaj też nasze artykuły na ten temat.

   • Porady i wskazówki
    Poczytaj więcej o inwestycjach ekologicznych i nie tylko >>Sprawdź

   • Regulamin konkursu
    Zapoznaj się z regulaminem EKO fortuny.

   • Nota prawna i RRSO
    Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Konkursem objęte są kredyty gotówkowe udzielone w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS SA miedzy 1.10.2020 r. a 31.12.2020 r. Konkurs trwa od 2.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mojbank.pl/ekologiczne. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) nie przekracza 11,62% – szczegóły oferty oraz RRSO dostepne są w wybranym banku Grupy BPS.

EKO Kredyt

Szczegóły oferty dostępne są w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu.
Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Niezbędne dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych
Zaświadczenie o zarobkach
Klauzule informacyjne i klauzule zgód RODO
Oświadczenie o powiązaniach Wnioskodawcy
Formularz klienta indywidualnego

Karta? Logiczne, że się opłaca!

Karta płatnicza Visa, to oczywiście wygoda używania, bezpieczeństwo transakcji i możliwość płacenia na całym świecie i w Internecie. Ale nowa karta Visa z Banku Spółdzielczego z Grupy BPS, to teraz także emocjonujący konkurs!

Zapraszamy do KARTOWEJ fortuny - codziennie do wygrania po 500 zł dla 5 osób, a grać możesz codziennie, aż do końca konkursu.

 

Dlaczego warto?

 • Wystarczą 3 transakcje i możesz grać
 • O 500 zł grasz codziennie
 • Nagrody gwarantowane... gwarantujemy

 

Dla wszystkich rzeczowe nagrody gwarantowane!
Co mam zrobić, żeby wziąć udział w KARTOWEJ fortunie?

 • złóż wniosek o nową kartę płatniczą Visa w najbliższym Banku Spółdzielczym
 • aktywuj swoją kartę i dokonaj nią min. 3 transakcje bezgotówkowe
 • wejdź na stronę www.kartowafortuna.mojbank.pl i zarejestruj kod aktywacyjny, który otrzymasz razem z kartą
 • wybierz jedną z nagród gwarantowanych
 • graj o 500 zł, odpowiadając na pytania konkursowe

Konkurs trwa od 2.11 do 31.12.2020. Regulamin znajdziesz na www.kartowafortuna.mojbank.plPrzydatne informacje

   • Jak wygrać 500 zł i zgarnąć nagrodę gwarantowaną?
    Wystarczy, że aktywujesz swoją nowo zamówioną kartę Visa, wykonasz 3 transakcje bezgotówkowe, zarejestrujesz się na stronie www.kartowafortuna.mojbank.pl i Gotowe! Nagroda gwarantowana jest już Twoja. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia – odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź nagrodę główną. Codziennie masz szansę na wygranie 500 zł.

    Konkurs znajdziesz na www.kartowafortuna.mojbank.pl - startuje od 2 listopada - zachowaj kupon i powodzenia!
   • Regulamin konkursu
    Zapoznaj się z regulaminem KARTOWEJ fortuny.

   • Nota prawna
    Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Konkursem objęte są karty debetowe Visa (z wyłączeniem kart debetowych Visa Niespersonalizowanych) wydane w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS SA między 1.10.2020 r. a 15.12.2020 r. Konkurs trwa od 2.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kartowafortuna.mojbank.pl.

 

Szanowni Klienci!

Zachęcamy Państwa do korzystania z aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle umożliwiającej m.in. uzyskanie informacji o dostępnym saldzie, przeglądanie historii transakcji, wykonywanie przelewów, płatności BLIK czy doładowanie telefonu przy pomocy urządzenia mobilnego.

Aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play lub App Store. Uruchomienie aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga jedynie sparowania Państwa telefonu lub tabletu z bankowością elektroniczną.

Instrukcję obsługi nowej aplikacji znajdziecie Państwo TUTAJ.

Aplikacja mobilna PBSKędzierzyn-Koźle

Dzięki aplikacji mobilnej wykonasz przelewy do rodziny, znajomych, opłacisz rachunki oraz dużo więcej 😊

 

Dlaczego warto mieć aplikacją?

Aplikacja PBSKędzierzyn-Koźle daje możliwość:

 • szybkiego logowania się do bankowości elektronicznej z dowolnego miejsca,
 • stałego dostępu do swoich pieniędzy,
 • podręcznego sprawdzania salda swojego rachunku i historii wykonywanych operacji,
 • szybkiego i bezpiecznego wykonania przelewów krajowych oraz przelewów własnych w dowolnym momencie,
 • realizacji płatności w ramach usługi BLIK,
 • doładowania telefonu komórkowego (sobie lub innej osobie),
 • wygodnego potwierdzania wszystkich wykonywanych operacji,
 • kontroli wykorzystanego limitu kartowego,
 • korzystania z kilku profili (loginów) na jednym urządzeniu mobilnym.

Dlaczego aplikacja mobilna jest bezpieczna?

 • komunikacja między aplikacją a systemem banku jest szyfrowana,
 • dostęp do aplikacji jest chroniony indywidualnym PINem, który jest ustalany podczas parowania urządzenia z kontem (Android, iOs) za pomocą odcisku palca (Android, iOs) lub z wykorzystaniem FaceID (iOs),
 • zatwierdzanie operacji wykonywanych w aplikacji przeprowadzane jest za pomocą indywidualnego PINu,
 • aplikacja jest chroniona przed próbami włamania się do niej przez osoby niepowołane, gdyż 3-krotne błędne podanie kodu PIN powoduje jej zablokowanie i konieczność ponownego parowania urządzenia z kontem,
 • kwota transakcji zlecanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest ograniczona limitami, które mogą być ustalone przez bank, jak również przez Klienta.

 

Usługa Garmin Pay to usługa transakcji zbliżeniowych, opracowana z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz wypić filiżankę kawy po porannym biegu, czy przekąsić coś podczas przejażdżki, Garmin Pay umożliwia szybkie i proste dokonywanie zakupów wyłącznie przy użyciu zegarka. Nie masz portfela? Nie masz telefonu? Nie ma problemu.

Co to jest Garmin Pay?

Garmin Pay to usługa mobilnych płatności zbliżeniowych realizowanych zegarkiem Garmin, po dodaniu karty płatniczej do cyfrowego portfela. Dzięki usłudze, płacąc zegarkiem, możesz korzystać z tych samych kart płatniczych, których używasz na co dzień.

Usługa Garmin Pay działa z wieloma rodzajami kart kredytowych i debetowych, w tym z kartami Visa® i Mastercard®. Wystarczy dodać je do wirtualnego portfela w zegarku, aby można było korzystać z zachęt i nagród zapewnianych w związku z korzystaniem z karty.

Obsługa usługi Garmin Pay

Przykładowe modele zegarków Garmin z funkcją Garmin Pay
Obecnie do dokonywania płatności można używać następujących urządzeń Garmin.

Jak zacząć korzystać z usługi?

 1. Pobierz aplikację Garmin Connect na telefon z systemem Android lub iOS.
 2. W aplikacji Garmin Connect Mobile wyszukaj swój zegarek i połącz go z aplikacją używając przycisku „synchronizuj”. W aplikacji wybierz opcję Garmin Pay, a następnie Utwórz portfel.
 3. Dodaj kartę, wprowadź dane karty, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 4. Potwierdź dodanie karty kodem SMS.

Szybka i łatwa obsługa, czyli jak płacić zegarkiem z Garmin Pay?

Wystarczą dwa kroki, aby uzyskać dostęp do usługi:

 1. Na zegarku wybierz portfel – naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji/menu i wybierz ikonę portfela.
 2. Wpisz 4-cyfrowe hasło i przyłóż zegarek do terminala.

To wszystko. Nie trzeba wyjmować telefonu, karty ani pieniędzy.

Prywatność i zabezpieczenia – płać bez obaw z Garmin Pay

Usługa Garmin Pay chroni dane użytkownika, wykorzystując przypisane do danego zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności. Numer posiadanej karty nie jest przechowywany w urządzeniu ani na serwerach Garmin. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas dokonywania płatności. Możesz dzięki temu płacić bez obaw.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Które karty mogę dodać do usług?
  Wszystkie karty wydane w Grupie BPS z wyłączeniem Naklejki zbliżeniowej i karty wydanej do Podstawowego Rachunku Płatniczego
 2. Gdzie mogę płacić za pomocą usługi Garmin Pay?
  Wszędzie tam, gdzie dostępne są płatności zbliżeniowe. Szukaj miejsc oznaczonych logo: 
 3. Czy płacenie w ten sposób jest bezpieczne?
  Tak. Usługa Garmin Pay chroni dane użytkownika. Oryginalny numer karty zostaje zastąpiony cyfrowym zamiennikiem, tzw. tokenem. Dzięki temu numer posiadanej karty fizycznej nie jest przechowywany w zegarku ani na serwerach dostawcy usługi. Nie jest również przekazywany sprzedawcy podczas dokonywania płatności.
 4. Czy, żeby zapłacić, muszę mieć przy sobie telefon?
  Nie, wystarczy zegarek z dodaną wcześniej kartą.
 5. Czy muszę mieć dostęp do Internetu, żeby korzystać z usług?
  Nie, dostęp do Internetu niezbędny jest tylko w czasie dodawania karty do cyfrowego portfela.
 6. Czy mogę do usługi dodać więcej niż jedną kartę?
  Tak, można dodać więcej niż jedną kartę.