Ostrzeżenie przed próbami przejmowania dostępu do bankowości internetowej

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na coraz częstsze ostatnio próby przejmowania przez cyberprzestępców dostępów do bankowości internetowej. Ataki polegają przeważnie na otrzymaniu drogą mailową lub telefoniczną fałszywych powiadomień nakłaniających Klienta do zalogowania się do serwisu. W celu przejęcia danych służących do logowania Klient zostaje przekierowany za pomocą złośliwej aplikacji na fałszywą stronę bankowości internetowej. Pozyskane w ten sposób dane uwierzytelniające: login, hasło oraz kody SMS zostaną najprawdopodobniej wykorzystane do kradzieży środków. Z otrzymanych informacji wynika, że wiadomości otrzymują Klienci, których urządzenia mogą być zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

Przypominamy, że Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie mailowej o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej oraz o zalogowanie do niej. Przed wykonaniem czynności logowania prosimy o każdorazową weryfikację adresu strony, jej certyfikatu oraz wszelkich odstępstw w jej wyglądzie.

Szczegółowe instrukcje w tym zakresie znajdziecie Państwo w zakładce: Obsługa klienta – Bezpieczeństwo transakcji internetowych:

http://www.pbskkozle.pl/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-bankowosci-internetowej

Planet Pay
to nowoczesna sieć terminali płatniczych wprowadzona na rynek przez spółkę ITCARD S.A., oferująca kompleksowe rozwiązania dla szybkiej, bezpiecznej i ekonomicznej akceptacji kart płatniczych Visa i MasterCard w terminalach POS. Terminale ITCARD S.A. obsługują płatności zbliżeniowe oraz posiadają wszystkie wymagane przez organizacje płatnicze certyfikaty bezpieczeństwa.

 

Program Polska Bezgotówkowa od 1 września 2018 r. został rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmuje również urzędy uczestniczące w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.

Istotną korzyścią dla urzędów wynikającą z tej zmiany jest wydłużenie do 31 sierpnia 2021 roku okresu, w którym urzędy będą mogły akceptować płatności bezgotówkowe bez ponoszenia kosztów terminali POS i obsługi transakcji, a także możliwość zainstalowania terminali płatniczych w każdym punkcie kasowym urzędu.

Akceptant SEKTOROWY

Obejmuje:

 • Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej
 • Urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe)
 • Urzędy skarbowe
 • Policja (policja drogowa)
 • Sądy
 • Jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia.

Kryteria przystąpienia do Programu:

 1. W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, z wyłączeniem Akceptantów sektorowych przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w internecie (eCommerce)
 2. Warunek ten nie dotyczy Akceptantów uczestniczących wcześniej w Programie POS-GOV (realizowanego przez KIR)
 3. Do Programu nie będzie można zmigrować terminali postawionych w ramach umów komercyjnych zawartych z agentami rozliczeniowymi.
 4. Możliwość tylko jednorazowego przystąpienia do Programu
 5. Umowa zawierana będzie na okres do 31.08.2021 r.
 6. Punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będą przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB
 7. Akceptant podpisze stosowne oświadczenie (załącznik nr 4 Zasad Operacyjnych PWOB)


______________________________________________________________

Akceptant STANDARDOWY

Obejmuje:
Do tej grupy należą zarówno akceptanci komercyjni jak i publiczni:

 • podmioty niepubliczne (komercyjne) przyjmujące płatności (przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, kościoły itp.)
 • instytucje kultury(teatry, biblioteki – samorządowe i rządowe instytucje kultury),
 • muzea (samorządowe i podlegające administracji rządowej),
 • instytucje nauki (uczelnie wyższe, ośrodki szkolenia i naukowe),
 • szkolnictwo (przedszkola, szkoły różnych szczebli),
 • parki narodowe,
 • ośrodki sportu i rekreacji,
 • samorządowe zakłady budżetowe (zakłady gospodarki komunalnej, zakłady energetyki cieplnej, centra usług wspólnych),
 • fundusze, agencje i fundacje,
 • podmioty komercyjne (należące do samorządów lub administracji rządowej)

Wykluczeni z Programu:

 1. Sieci handlowe, usługowe lub podobne oraz franczyzobiorcy we franczyzach obejmujący więcej niż 5 placówek
 2. Operatorzy w zakresie usług automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).

Kryteria przyjęcia do Programu:

 • W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę z wyłączeniem Akceptantów przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w sklepach internetowych (eCommerce).
 • Akceptant może przystąpić tylko raz do Programu w trakcie jego trwania
 • Umowa jest zawierana na okres co najmniej 12 miesięcy
 • Punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będę przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB
 • Akceptant podpisze stosowne oświadczenie (załącznik nr 4 Zasad Operacyjnych PWOB). W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, Akceptant będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej

______________________________________________________________

Korzyści z akceptacji płatnościPrzyjmujemy płatności kartą

Przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego niesie za sobą szereg korzyści, między innymi:

 • pozwala na zwiększenie przychodów poprzez rozszerzenie metod przyjmowania płatności za towary i usługi,
 • przyspiesza obsługę,
 • zmniejsza ryzyko i koszty związane z obsługą gotówki.

Na terminalach płatniczych Planet Pay przyjmiesz płatność:

 • kartami płatniczymi z logo Visa i Mastercard – dwóch największych organizacji płatni-czych odpowiadających wspólnie za ponad 98% polskiego rynku kart płatniczych,
 • kodami BLIK – zyskujący coraz większą popularność, polski system płatności mobilnych umożliwiający dokonywanie szybkich i bezpiecznych transakcji za pomocą smartfona.

Dodatkowo, wszystkie terminale płatnicze Planet Pay mają funkcję obsługi płatności zbliżeniowych, dzięki którym sprzedaż staje się jeszcze prostsza i szybsza.

______________________________________________________________

Oferta cenowa dla AKCEPTANTÓW STANDARDOWYCH

Warianty oferty Planet Pay

Wachlarz USŁUG DODATKOWYCH:

• Cash Back Cash Back jest usługą, dzięki której posiadacz karty może przy okazji dokonania transakcji swobodnie wypłacać do 500 zł). Od każdej takiej transakcji Akceptant otrzymuje ustaloną prowizję. Usługa ta sprawia, że klient chętniej dokonuje zakupów, łącząc je z możliwością wypłaty dowolnej kwoty gotówki do 500 zł.
• LOGO na terminalu i wydruku Usługa pozwala na umieszczenie logo firmy Akceptanta na każdym wydruku z terminala POS. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia logo na wyświetlaczu terminala. Zachęcamy do skorzystania z tej darmowej możliwości promocji swojej marki.
• DOŁADOWANIA GSM Prepaid GSM - doładowania telefoniczne są udostępniane do sprzedaży w terminalu płatniczym. Oferujemy sprzedaż kodów prepaid wszystkich znaczących operatorów telefonicznych na rynku takich jak Plus, Orange, T- mobile, Virgin Mobile, Heyah czy Lyca Mobile. Na tej usłudze zarabiasz nawet 5% za sprzedaż doładowania telefonu.
• DCC Dynamic Currency Conversion to nowoczesna usługa to nowoczesna usługa pozwalająca obcokrajowcom na dokonywanie płatności w walucie rachunku. Podczas realizacji transakcji w punkcie handlowo-usługowym, klient ma możliwość zapłaty w PLN bądź w swojej walucie.
• PREAUTORYZACJA Usługa dedykowana dla branż takich jak hotele i wypożyczalnie polegająca na rezerwacji środków na rachunku klienta na poczet ich późniejszej płatności.

______________________________________________________________

Terminale płatnicze oferowane naszym Klientom:

Terminale w ofercie Planet Pay

________________________________________________

Jak zamówić terminal Planet Pay?

To proste!Logo Planet Pay

 • Skontaktuj się z naszym Bankiem
  Opowiedz nam o swojej działalności. Przedstawimy Ci najlep-sze możliwości, wyjaśnimy wszelkie kwestie, przygotujemy ofertę i umowę.
 • Instalacja terminala
  Po podpisaniu umowy, przyjedzie Serwisant, który zainstaluje terminal płatniczy, skonfiguruje go i przeprowadzi szkolenie z jego obsługi.
 • Przyjmuj płatności kartą
  Możesz już akceptować karty płatnicze. Mamy pewność, że dzięki terminalom Planet Pay zdobędziesz nowych klientów.

 

Więcej informacji:

Program Polska Bezgotówkowa

Polska Bezgotówkowa

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy:

 • nie przyjmowali płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • nie są operatorami automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.,
 • prowadzą sieci handlowo-usługowe, które obejmują mniej niż 5 placówek lub działają w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż 5 placówek,
 • zobowiążą się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa,
 • zobowiążą się, że nie będą stosować opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami).

Warunki uczestnictwa w Programie

 • do Programu można przystąpić tylko jeden raz w trakcie jego trwania,
 • można otrzymać do 3 terminali do obsługi płatności bezgotówkowych

Korzyści dla Przedsiębiorców w okresie 12 miesięcy:

 • 0 zł za instalację terminala,
 • 0 zł za dzierżawę terminala,
 • 0 zł za procesowanie transakcji (do wartości 100 tys. zł).

Dlaczego warto mieć Terminal Płatniczy POS?

 • Bezpieczeństwo i oszczędność czasu - pieniądze trafiają prosto na konto, nie musisz zanosić ich do banku.
 • Finanse Twojej firmy w jednym miejscu - konto bankowe, obsługa płatności - w jednym banku.
 • Pozytywny wizerunek firmy - klienci odbierają firmę, która przyjmuje płatności kartowe, jako przyjazną i nowoczesną.
 • Zadowoleni Klienci – Klienci chętniej korzystają z punktów handlowo – usługowych, w których płaci się kartą.
 • Zwiększone przychody – Klienci płacący gotówką są ograniczeni zasobnością portfela, płacący kartą mogą kupić więcej.
 • Szybkie rozliczenie transakcji - pieniądze z płatności przyjętych na terminalu są na Twoim koncie już następnego dnia roboczego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z najbliższą placówką Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu. 

Oprocentowanie stałe tylko 5,95%

Prowizja tylko 5%

Bezpieczne finanse senioraMetoda "na wnuczka"

Metoda "na wnuczka" charakteryzuje się tym, że przestępca, kontaktując się z potencjalną ofiarą:

 • podaje się za bliższego lub dalszego krewnego,
 • dzwoni do ofiary, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem, kuzynem itp.,
 • tak prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje.

Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, atrakcyjny zakup mieszkania) lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba) oszust zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Prosi o przygotowanie gotówki do odbioru np. w mieszkaniu ofiary albo nawet proponuje wspólne wyjście do oddziału banku, by wypłacić pieniądze z konta. W większości przypadków oszust wysyła "zaufaną osobę", mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale za chwilę zjawi się po nie jego znajomy.

Metoda "na policjanta"

Zmodyfikowaną formułą tej metody są próby wyłudzeń "na policjanta" – czyli sytuacje, gdy przestępca dzwoni:

 • podając się za funkcjonariusza prowadzącego śledztwo,
 • prosi o pilną pomoc, najczęściej związaną z przekazaniem określonej kwoty pieniędzy, by udała się prowokacja wymierzona w rzekomego przestępcę.

W obu tych przypadkach należy pamiętać, że oszustami mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bez względu na metodę ofiara – wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie lub przy prowadzeniu działań operacyjnych policji – zostaje okradziona.

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Ustawą”) wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Treść przedmiotowej ustawy dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Zgodnie z treścią Ustawy, bank ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. rachunku VAT.

Ważne! Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Bank otwiera automatycznie jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet w przypadku braku dotychczasowych rozliczeń z tytułu podatku VAT na ww. rachunkach.  Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT i przypisać je do poszczególnych rachunków rozliczeniowych Klienta.

Podstawowe cechy rachunku VAT:

 • otwierany jest automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych w walucie PLN,
 • otwarcie rachunku nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy z bankiem,
 • otwarcie i prowadzenie rachunku jest wolne od opłat i prowizji,
 • informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla prowadzonych w banku rachunków rozliczeniowych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu będą mogli wykonać przelew korzystając dobrowolnie z dwóch opcji:

 1. dotychczasowym sposobem,
 2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Zgodnie z wymogami Ustawy, wszystkie płatności związane z podatkiem VAT będą rozliczane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, bez możliwości bezpośredniego obciążenia lub uznania rachunku VAT.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności realizowane będą przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT.

Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego dokonywana będzie w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na przedmiotowy rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT). W przypadku braku na rachunku VAT środków na pokrycie wskazanej kwoty podatku, brakująca kwota podatku VAT pobrana zostanie ze środków rachunku rozliczeniowego.

Odebranie przez bank przelewu zrealizowanego w ramach podzielonej płatności następować będzie poprzez księgowanie kwoty brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie przekazanie odpowiedniej kwoty VAT na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Na rachunku VAT nie mogą być księgowane środki inne niż z tytułu podatku VAT. 

Obciążenie rachunku VAT może m.in. dotyczyć:

 • zapłaty za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
 • płatności na rzecz urzędu skarbowego z tytułu zobowiązań w podatku VAT,
 • realizacja decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
 • dokonanego przez dostawcę zwrotu kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego tę płatność otrzymano,
 • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.