Szanowni Państwo,
w następstwie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego powierzona została Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Inne zmiany dotyczą m.in.

  • formy składania wniosku - możliwość składania wniosku jedynie przez Internet;
  • sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego  - możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego (odejście od wypłaty w formie gotówkowej);
  • wypłaty świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

Konieczność zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS wymusza wprowadzenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze systemu obsługującego składanie wniosków on-line.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą bankowości elektronicznej możliwe będzie do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2021 r.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portalu Emp@tia

Jednocześnie przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.

Więcej informacji na www.zus.pl