Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu oferuje kredyt inwestycyjny

  • bank udziela kredytu podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
  • kredyt może uzyskać klient posiadający zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty,
  • kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe, polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców itd.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.