Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu oferuje KREDYT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


Korzyści:

 • szybki proces decyzyjny
 • brak opłaty przygotowawczej
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • długi okres kredytowania
 • dogodna forma spłaty kredytu

Warunki:

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie klatek schodowych itp. Istnieje możliwość refinansowania wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę ze środków własnych
 • Z kredytu mogą skorzystać Wspólnoty Mieszkaniowe funkcjonujące na rynku pełen rok sprawozdawczy posiadające w banku rachunek bieżący lub pomocniczy od 6 miesięcy oraz posiadające bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową
 • Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat
 • Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia - minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynosi 10%
 • Spłata kredytu dokonywana jest automatycznie z rachunku bieżącego Wspólnoty i może następować wg jednej z poniższych metod:
  • w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (metoda annuitetowa), gdzie każda rata kapitałowo-odsetkowa jest równa; rata kapitałowa w każdym miesiącu jest różna i rośnie z każdym następnym miesiącem spłaty kredytu a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia,
  • w ratach malejących, gdzie rata kapitałowo – odsetkowa jest sumą raty kapitałowej i naliczonych odsetek; kwota kredytu jest rozkładana na równe raty kapitałowe a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem),
 • Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowej prowizji