Kredyt inwestycyjny WSPÓLNY REMONT to kredyt inwestycyjny stworzony specjalnie dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych, przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z remontem i modernizacją nieruchomości wspólnej.


Warunki:

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie klatek schodowych itp. Istnieje możliwość refinansowania wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę ze środków własnych
 • Z kredytu mogą skorzystać Wspólnoty Mieszkaniowe funkcjonujące na rynku pełen rok sprawozdawczy posiadające w banku rachunek bieżący lub pomocniczy od 6 miesięcy oraz posiadające bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową
 • Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat
 • Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia - minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej przedsięwzięcia wynosi 10%
 • Spłata kredytu dokonywana jest automatycznie z rachunku bieżącego Wspólnoty i może następować wg jednej z poniższych metod:
  • w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (metoda annuitetowa), gdzie każda rata kapitałowo-odsetkowa jest równa; rata kapitałowa w każdym miesiącu jest różna i rośnie z każdym następnym miesiącem spłaty kredytu a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia,
  • w ratach malejących, gdzie rata kapitałowo – odsetkowa jest sumą raty kapitałowej i naliczonych odsetek; kwota kredytu jest rozkładana na równe raty kapitałowe a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem),
 • Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowej prowizji

Dlaczego warto ?

 • kwota kredytu już od 10 000 zł
 • długi okres kredytowania do 20 lat
 • możliwość finansowania do 90% inwestycji
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału
 • zabezpieczenie spłaty kredytu dostosowane do specyfiki funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych
 • możliwość finansowania inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.