Zasady funkcjonowania usługi SMS BankNet

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu udostępnił swoim Klientom usługę SMS BankNet, która otwiera nowe możliwości komunikacji Klienta z Bankiem poprzez krótkie wiadomości tekstowe.

System SMS BankNet jest dostępny dla wszystkich użytkowników krajowej sieci telefonii komórkowej posiadających rachunek w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu


Jak korzystać z usługi?

Klient otrzymuje informację o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Każdy Klient ma aktywowaną opcję rozsyłania komunikatów SMS informujących o wystąpieniu debetu na rachunku. Dodatkowo możesz wybrać opcję powiadamiania komunikatem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

Uruchomienie usługi SMS BankNet następuje po:

  • wypełnieniu dyspozycji o świadczeniu usługi
  • podaniu numeru telefonu komórkowego

Nadany przez system PIN - indywidualny kod dostępu klienta do serwisu SMS BankNet, każdy użytkownik może dowolnie zmieniać.


Jakie korzyści daje usługa?

  • aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórkowego,
  • masz dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

UWAGA!!! Saldo otrzymane w informacji SMS należy skorygować o ewentualne transakcje dokonane kartami płatniczymi, które nie obciążyły jeszcze rachunku