Program „Rodzina 800+” to wsparcie  rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego uległa podwyższeniu do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko.  

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego  z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł jest dokonywana z urzędu. 

Osoby  uprawnione do świadczenia wychowawczego, będą je otrzymywać w nowej wysokości począwszy od 1 stycznia 2024 r.  

Wniosek o świadczenie „Rodzina 800+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą Państwo złożyć w formie elektronicznej

m.in. poprzez bankowość elektroniczną eBankNet.

Elektroniczne wnioski o świadczenie „Rodzina 800+” dostępne są w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu, jedynie dla osób

które są klientami Banku i mają dostęp dobankowości elektronicznej eBankNet.

Wniosek można złożyć w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby. 

Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Więcej informacji o rządowym programie „Rodzina 800+” znajdą Państwo TUTAJ