Planet Pay
to nowoczesna sieć terminali płatniczych wprowadzona na rynek przez spółkę ITCARD S.A., oferująca kompleksowe rozwiązania dla szybkiej, bezpiecznej i ekonomicznej akceptacji kart płatniczych Visa i MasterCard w terminalach POS. Terminale ITCARD S.A. obsługują płatności zbliżeniowe oraz posiadają wszystkie wymagane przez organizacje płatnicze certyfikaty bezpieczeństwa.

 

Program Polska Bezgotówkowa od 1 września 2018 r. został rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmuje również urzędy uczestniczące w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.

Istotną korzyścią dla urzędów wynikającą z tej zmiany jest wydłużenie do 31 sierpnia 2021 roku okresu, w którym urzędy będą mogły akceptować płatności bezgotówkowe bez ponoszenia kosztów terminali POS i obsługi transakcji, a także możliwość zainstalowania terminali płatniczych w każdym punkcie kasowym urzędu.

Akceptant SEKTOROWY

Obejmuje:

 • Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej
 • Urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe)
 • Urzędy skarbowe
 • Policja (policja drogowa)
 • Sądy
 • Jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia.

Kryteria przystąpienia do Programu:

 1. W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, z wyłączeniem Akceptantów sektorowych przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w internecie (eCommerce)
 2. Warunek ten nie dotyczy Akceptantów uczestniczących wcześniej w Programie POS-GOV (realizowanego przez KIR)
 3. Do Programu nie będzie można zmigrować terminali postawionych w ramach umów komercyjnych zawartych z agentami rozliczeniowymi.
 4. Możliwość tylko jednorazowego przystąpienia do Programu
 5. Umowa zawierana będzie na okres do 31.08.2021 r.
 6. Punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będą przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB
 7. Akceptant podpisze stosowne oświadczenie (załącznik nr 4 Zasad Operacyjnych PWOB)


______________________________________________________________

Akceptant STANDARDOWY

Obejmuje:
Do tej grupy należą zarówno akceptanci komercyjni jak i publiczni:

 • podmioty niepubliczne (komercyjne) przyjmujące płatności (przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, kościoły itp.)
 • instytucje kultury(teatry, biblioteki – samorządowe i rządowe instytucje kultury),
 • muzea (samorządowe i podlegające administracji rządowej),
 • instytucje nauki (uczelnie wyższe, ośrodki szkolenia i naukowe),
 • szkolnictwo (przedszkola, szkoły różnych szczebli),
 • parki narodowe,
 • ośrodki sportu i rekreacji,
 • samorządowe zakłady budżetowe (zakłady gospodarki komunalnej, zakłady energetyki cieplnej, centra usług wspólnych),
 • fundusze, agencje i fundacje,
 • podmioty komercyjne (należące do samorządów lub administracji rządowej)

Wykluczeni z Programu:

 1. Sieci handlowe, usługowe lub podobne oraz franczyzobiorcy we franczyzach obejmujący więcej niż 5 placówek
 2. Operatorzy w zakresie usług automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).

Kryteria przyjęcia do Programu:

 • W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę z wyłączeniem Akceptantów przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w sklepach internetowych (eCommerce).
 • Akceptant może przystąpić tylko raz do Programu w trakcie jego trwania
 • Umowa jest zawierana na okres co najmniej 12 miesięcy
 • Punkt kasowy musi być oznakowany logotypami organizacji płatniczych, których płatności będę przyjmowane, oraz emblematem z logo PWOB
 • Akceptant podpisze stosowne oświadczenie (załącznik nr 4 Zasad Operacyjnych PWOB). W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, Akceptant będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej

______________________________________________________________

Korzyści z akceptacji płatnościPrzyjmujemy płatności kartą

Przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego niesie za sobą szereg korzyści, między innymi:

 • pozwala na zwiększenie przychodów poprzez rozszerzenie metod przyjmowania płatności za towary i usługi,
 • przyspiesza obsługę,
 • zmniejsza ryzyko i koszty związane z obsługą gotówki.

Na terminalach płatniczych Planet Pay przyjmiesz płatność:

 • kartami płatniczymi z logo Visa i Mastercard – dwóch największych organizacji płatni-czych odpowiadających wspólnie za ponad 98% polskiego rynku kart płatniczych,
 • kodami BLIK – zyskujący coraz większą popularność, polski system płatności mobilnych umożliwiający dokonywanie szybkich i bezpiecznych transakcji za pomocą smartfona.

Dodatkowo, wszystkie terminale płatnicze Planet Pay mają funkcję obsługi płatności zbliżeniowych, dzięki którym sprzedaż staje się jeszcze prostsza i szybsza.

______________________________________________________________

Oferta cenowa dla AKCEPTANTÓW STANDARDOWYCH

Warianty oferty Planet Pay

Wachlarz USŁUG DODATKOWYCH:

• Cash Back Cash Back jest usługą, dzięki której posiadacz karty może przy okazji dokonania transakcji swobodnie wypłacać do 500 zł). Od każdej takiej transakcji Akceptant otrzymuje ustaloną prowizję. Usługa ta sprawia, że klient chętniej dokonuje zakupów, łącząc je z możliwością wypłaty dowolnej kwoty gotówki do 500 zł.
• LOGO na terminalu i wydruku Usługa pozwala na umieszczenie logo firmy Akceptanta na każdym wydruku z terminala POS. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia logo na wyświetlaczu terminala. Zachęcamy do skorzystania z tej darmowej możliwości promocji swojej marki.
• DOŁADOWANIA GSM Prepaid GSM - doładowania telefoniczne są udostępniane do sprzedaży w terminalu płatniczym. Oferujemy sprzedaż kodów prepaid wszystkich znaczących operatorów telefonicznych na rynku takich jak Plus, Orange, T- mobile, Virgin Mobile, Heyah czy Lyca Mobile. Na tej usłudze zarabiasz nawet 5% za sprzedaż doładowania telefonu.
• DCC Dynamic Currency Conversion to nowoczesna usługa to nowoczesna usługa pozwalająca obcokrajowcom na dokonywanie płatności w walucie rachunku. Podczas realizacji transakcji w punkcie handlowo-usługowym, klient ma możliwość zapłaty w PLN bądź w swojej walucie.
• PREAUTORYZACJA Usługa dedykowana dla branż takich jak hotele i wypożyczalnie polegająca na rezerwacji środków na rachunku klienta na poczet ich późniejszej płatności.

______________________________________________________________

Terminale płatnicze oferowane naszym Klientom:

Terminale w ofercie Planet Pay

________________________________________________

Jak zamówić terminal Planet Pay?

To proste!Logo Planet Pay

 • Skontaktuj się z naszym Bankiem
  Opowiedz nam o swojej działalności. Przedstawimy Ci najlep-sze możliwości, wyjaśnimy wszelkie kwestie, przygotujemy ofertę i umowę.
 • Instalacja terminala
  Po podpisaniu umowy, przyjedzie Serwisant, który zainstaluje terminal płatniczy, skonfiguruje go i przeprowadzi szkolenie z jego obsługi.
 • Przyjmuj płatności kartą
  Możesz już akceptować karty płatnicze. Mamy pewność, że dzięki terminalom Planet Pay zdobędziesz nowych klientów.

 

Więcej informacji: