Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL  

  1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
   • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR)
   • rachunek oszczędnościowy,
   • kredyt gotówkowy,
   • kredyt w rachunku ROR (limit),
   • kredyt hipoteczny,
   • kartę kredytową,
   • udzielenie wsparcia/ zawarcia Aneksu w ramach FWK.

Ponadto, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie/ umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu

 1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w placówce naszego Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.
 2. Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej placówce naszego Banku.
 4. Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych placówkach na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Pamiętaj

 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR)
  • rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy,

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL