Ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure,
aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie!

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) od stycznia 2021 roku zmianie ulegnie sposób autoryzacji dla wszystkich płatności internetowych dokonanych kartą.
Aby skutecznie dokonać płatności przez Internet wymagane będzie:

  • podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE,

a następnie

  • podanie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr telefonu podany w Banku.

W przypadku nie zdefiniowania kodu PIN do transakcji internetowych w portalu KartoSFERA transakcja nie zostanie zrealizowana.

Kod PIN należy zdefiniować w portalu KartoSFERA w zakładce "3D Secure" i będzie on ustalany jednorazowo dla wszystkich posiadanych kart oraz wydawanych w przyszłości.

Szczegółowa instrukcja ustawienia kodu PIN znajduje się w Podręczniku użytkownika na str.30

TUTAJ pobierz podręcznik