Szanowni Państwo!

W związku z planowaną migracją usługi BLIK oferowanej dotychczas Państwu w aplikacji BS Pay do dedykowanej aplikacji PBSKędzierzyn-Koźle,  pragniemy Państwa poinformować o zmianie „Regulaminu korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej”.

<<< POBIERZ TUTAJ >>>

Każdy Klient, który:

  • posiada rachunek lub jest pełnomocnikiem ogólnym do rachunku (z zastrzeżeniem, że rodzaje rachunków obsługiwanych przez aplikację mobilną PBSKędzierzyn-Koźle określa wspomniany Regulamin korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej);
  • podał w Banku aktualny numer telefonu komórkowego oraz inne wymagane „Regulaminem korzystania z usługi BLIK dostępnej w aplikacji mobilnej” dane;
  • posiada urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej;
  • pobrał i zainstalował na urządzeniu mobilnym aplikację mobilną PBSKędzierzyn-Koźle;
  • zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu, wraz z wyrażeniem zgody na przekazywanie swoich danych do dostawcy aplikacji mobilnej wskazanego w Regulaminie

będzie mógł aktywować nową usługę BLIK w aplikacji PBS Kędzierzyn- Koźle bez konieczności składania odrębnego wniosku.

Potrzeba korzystania z nowej usługi BLIK na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym wymagać będzie aktywacji aplikacji mobilnej oraz usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie.
Należy również pamiętać, że Klient może posiadać w naszym Banku tylko jedną aktywną usługę BLIK powiązaną z jednym rachunkiem, przy czym w każdym czasie można dokonać zmiany rachunku, który będzie powiązany z usługą BLIK.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!